פתיחת התפריט הראשי
סמליל מכון מופ"ת
הבניין בו שוכן מכון מופ"ת, יוני 2013

מכון מופ"ת הוא מכון למחקר ולפיתוח מקצועי של סגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים. המכון נוסד בשנת 1983 על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך כמוסד ליצירת קהילות עמיתים מהארץ ומהעולם מכל זרמי החינוך. המקום מקיים מגוון מסגרות להתפתחות מקצועית ואישית וכן פעילות להנגשת ידע מחקרי ומידעני לקובעי מדיניות, וחיבור בין מדיניות ומעשה.

המכון ממוקם בקמפוס מכללת לוינסקי, בקריית החינוך של תל אביב, הסמוכה לצומת גלילות.

תוכן עניינים

מסגרות הפעילות של המכוןעריכה

ערוץ לימודיםעריכה

הערוץ מזמן מסגרות לימוד במגוון היקפים ובמתכונות שונות הנותנות מענה לקשת רחבה של צרכים ושל אוכלוסיות בקרב סגלי הכשרת המורים.

הערוץ כולל את מסגרות הלימוד האלה:

 • בית ספר ללימודי להתמחות מקצועית ע"ש פרופ' משה זילברשטיין - מסייע בגיבוש תפיסה מקצועית של מורי המורים ובהקניית כלים חיוניים לעבודתם. בבית הספר להתמחות פועלות תוכניות דו-שנתיות: הדרכה הנחיה והוראה בהכשרת מורים, טכנולוגיות מידע ותקשורת, מחקר הערכה ומדידה וניהול אקדמי. וכן תוכניות חד-שנתיות: "דיאלוג"' חינוך חזותי ולימודי כתיבה.
 • היחידה לקורסים ולסדנאות - מזמנת לימודי העשרה והעמקה בהיקפים משתנים.
 • מרכז ההדרכה להתפתחות מקצועית - משמש מרכז להתפתחות מקצועית עבור אנשי סגל בכירים מארגונים וממוסדות חינוכיים כגון: יחידות מטה במשרד החינוך, מפקחים, אנשי חינוך בשבתון וממלאי תפקידים בחינוך ברשויות מקומיות.
 • מרכז א.ד.מ. (אבני דרך במינהל מכללות) מהווה מרכז לפיתוח הסגל המינהלי במכללות.

ערוץ כתיבהעריכה

ערוץ הכתיבה מזמן מסגרות כתיבה לכותבים מתחילים ומומחים. מסגרות הכתיבה מסייעות לכותבים להפוך ידע אישי נצבר - תאורטי ופרקטי - לידע ציבורי העומד לרשות קהיליית אנשי החינוך במכללות ובשדה. מסגרות הכתיבה בערוץ הן אלה:

 • הוצאת הספרים - העוסקת בנושאים מרכזיים בהכשרת מורים וחינוך.
 • "דפים" - כתב עת אקדמי שפיט[1] המתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה.
 • "דפי יוזמה" - כתב-עת לא שפיט, המהווה במה להצגת יוזמות חדשות בהכשרת מורים.
 • ביטאון מכון מופ"ת, היוצא לאור כל רבעון ומשמש במה לשיח ולדיון בסוגיות מרכזיות בהכשרת מורים.

חלק מהחומרים המופקים בערוץ מונגשים לקורא בצורה מקוונת (דיגיטלית), כולל ספרים דיגיטליים בפורמט אינטראקטיבי.

רשות המחקרעריכה

רשות המחקר הבין-מכללתית פועלת לעידוד העשייה המחקרית של סגלי ההוראה במכללות ובמכון מופ"ת ולהובלת מחקרים שעניינים הכשרת מורים וחינוך. הרשות תומכת בהובלת מחקרים אישיים ורשתות מחקר ששותפים בהן חוקרים רבים. הרשות יוזמת שיתופי פעולה עם קובעי מדיניות על מנת לספק להם נתוני מחקר שישמשו אותם בתהליכי קבלת החלטות. רשות המחקר מנהלת מאגר כלי מחקר ומאגר חוקרים לשימושם של כל החוקרים

ערוץ מפגשי עמיתיםעריכה

"ערוץ מפגשי עמיתים" מזמן מגוון רחב של מסגרות לליבון נושאים בהכשרת מורים, לקידום יוזמות, לדיון במחקרים עדכניים ולגיבוש עמדות. במסגרת הערוץ מתקיימים פורומים לבעלי תפקידים, צוותי חשיבה ליוזמות חדשות, כנסים וימי עיון, מפגשים מקוונים וכן מופעלות סביבות הוראה ולמידה מקוונות במסגרת יחידה המקדמת הטמעת שימוש מושכל בטכנולוגיות עדכניות בחינוך. היחידה מובילה רשת חברתית מקצועית בשם "שלובים". כחלק מהערוץ פועל מרכז TEC לטכנולוגיה, לחינוך ולשונות תרבותית.

מרכז מידע בין-מכללתיעריכה

מרכז המידע מנגיש לקהלים רבים במערכת ההכשרה להוראה ובמערכת החינוך שירותי מידענות בתחומי הכשרת מורים, הוראה, חינוך ובנושאים הקשורים לתחומים אלו. שירותי המרכז הם אלה:

הערוץ הבינלאומיעריכה

הפעילות הבינלאומית המתקיימת במסגרת הערוץ הבינלאומי של מכון מופ"ת מתבססת על הרצון להפיץ בקרב קהילות שונות בעולם הן את הידע והניסיון שנצברו במכון בתחומי הכשרת מורים וחינוך בכלל, והן את המומחיות הייחודית של המכון בהכשרת מורי מורים ובפיתוח תשתיות לעבודה חשובה זו.
כיום מפעיל הערוץ הבינלאומי שני נתיבי פעילות עיקריים: הנתיב האחד מכוון לקהיליית הכשרת המורים ומורי המורים בעולם והנתיב השני מכוון לכל אותם העוסקים בהוראה ובחינוך יהודי בתפוצות.

הפעילויות בשני הנתיבים מתקיימות במסגרות עבודה מקוונות ופנים אל פנים וכוללות:

 • פורטלי תוכן אקדמיים בשפות שונות
 • אקדמיה מקוונת;
 • סמינרים והשתלמויות
 • מפגשים מקוונים

ערוץ מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוךעריכה

מטרות הערוץ

 1. הפצת ידע תאורטי ומעשי בנושא טכנולוגיות למידה למערכת הכשרת המורים ולכלל מערכת החינוך
 2. הפצת וקידום של רעיונות חדשים מהארץ ומהעולם אשר יכולים לתרום למערכת הכשרת המורים בישראל
 3. הספקת שירותים טכנולוגיים איכותיים ובמחירים תחרותיים למערכת הכשרת המורים בישראל

המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונותעריכה

 
סמליל המדור

המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות הוקם משני טעמים: מצד אחד כמענה לרצון ולצורך של אוכלוסיית מורי המורים לשלב בעבודתם טכנולוגיות מקוונות, ומצד שני כדי שתהיה "חממה" שצופה לעתיד התקשוב בחינוך, ותעשה זאת ללא לחץ זמן או משימה.

התפתחות הטכנולוגיה משפיעה על כל תחומי חיינו כולל תחום החינוך וההכשרה להוראה, ומעמידה יעדים חדשים בפני מערכת החינוך על מנת לחנך את הדור החדש לחיים בסביבה עתירת טכנולוגיה. מציאות זו מחייבת את מורי המורים לאמץ חדשנות טכנולוגית לצרכים פדגוגיים ולהתפתחות המקצועית שלהם.

סביבות אינטרנטיות כמו ויקי, קבוצות דיון, בלוגים, סביבות וירטואליות (למשל Second Life) ורשתות חברתיות מקוונות המעודדות עבודה שיתופית, הן דוגמה חלקית לשימושים מקוונים שבעזרתם ניתן למנף תהליכי הוראה ולמידה.

המדור נועד לתמוך בתהליכי הטמעת טכנולוגיות המידע בהכשרת מורים ובהתפתחות המקצועית של מורי מורים באמצעות השימוש בסביבה מקוונת. המדור רואה את יעדיו בשלושה מוקדים עיקריים:

 1. הטמעת הפדגוגיה המקוונת בהכשרת מורים ברמת הסגל האקדמי וברמת הסטודנטים להוראה.
 2. יצירת ערוצים מקוונים לפיתוח מקצועי של סגל המכללות לחינוך וגיבוש קהילות עמיתים סביב עניין משותף.
 3. יצירת תקשורת בונה בין אנשי חינוך במוסדות חינוך שונים, בין תרבויות ומגזרים שונים.

להשגת היעדים מפיק המדור את הפעילויות הבאות:

 • השתלמויות פנים אל פנים והשתלמויות מקוונות, המוקדשות לנושא הפדגוגיה המקוונת, הטמעת סביבות מקוונות חדשות לצורכי הוראה, וחשיפה לחומרי הוראה מתוקשבים בתחומי הוראה שונים.
 • מפגשים מקוונים סינכרוניים במגוון נושאים כלליים בהכשרת מורים. המפגשים מתקיימים כשהמרצה והמשתתפים נמצאים על פי רוב בבתיהם או בסביבה פרטית אחרת, מקשיבים ומגיבים על דברי המרצה. בין המפגשים שהתקיימו במהלך שנות פעילותו של המדור, נחשף קהל מורי המורים למרצים מהשורה הראשונה באקדמיה מישראל ומהעולם. ביניהם פרופ' תמר אריאב, יו"ר הוועדה שבנתה את המתווים המנחים בהכשרה להוראה במסגרת המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' מיכל בלר, ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – ראמ"ה, מר דוד שי, ממייסדי ויקיפדיה העברית, ופרופ' אבישי הניק.
 • קבוצות עניין לפי תחומים משותפים (קהילות עמיתים) – מחקר, הוראה ולמידה, הדרכה פדגוגית וכדומה.
 • כינוסים וירטואליים בינלאומיים בהכשרת מורים התורמים ליצירת קשר מקצועי בין מכשירי המורים בישראל ובעולם.
 • המדור שותף בארגון מפגשים מקוונים וימי עיון עם צוותים אחרים במכון מופ"ת ובמכללות לחינוך.

מרכז המידע הבין-מכללתיעריכה

מרכז המידע הבין-מכללתי נועד לספק שירותי מידע לעוסקים בהכשרת מורים, בחינוך והוראה ובנושאים הקשורים לתחומים אלו, לשם כך הוקמו:

 • מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר מאפשר גישה לדוחות מחקר, עבודות דוקטורט ועבודות גמר לתואר שני בתחום הכשרת מורים והוראה; כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים רלוונטיים.
 • ריכוז של תוצרי המכללות להוראה: ספרים, כתבי עת, סילבוסים וידיעונים.
 • מאגר כלי מחקר: קרוב ל-700 כלי מחקר כדוגמת שאלונים, תצפיות וכלי מחקר אחרים בתחום החינוך והכשרת המורים, שנאספו מתוך דוחות מחקר, מאמרים שפורסמו בכתב העת "דפים", וכן עבודות לתארים שני ושלישי.
 • רשימות מאמרים חדשים בתחום הכשרת מורים נשלחת למנויים כלקט חודשי.
 • תוצרים דיגיטליים: ארכיון דיגיטלי (מאגר סילבוסים), מאגר כנסים בארץ ובעולם ועוד.
 • סקירות מידע ושאילתות על נושאים שונים בהכשרת מורים ובמדיניות חינוך.
 • מאגר שאילתות: פריטי מידע בתחום הכשרת מורים המצויים במאגרי המידע של מכון מופ"ת

שלוביםעריכה

שלובים היא רשת חברתית מקצועית לעוסקים בתחום החינוך ובהכשרת המורים מייסודו של מכון מופ"ת. מטרותיה של רשת שלובים הן שיתוף פעולה בין חברי הרשת, תמיכה הדדית, שיתוף מידע ורעיונות וכן בניית ידע שיתופי באמצעות כלים המצויים בה. הרשת החברתית שלובים תשמש גם לעדכון על אודות אירועים חינוכיים הנוגעים לחינוך ולהכשרת מורים.

מערכת מודל ללמידה/הוראה מרחוקעריכה

מערכת Moodle ללמידה/הוראה מרחוק מאפשרת למורים לייצר קורסים (מרחבי למידה) מקוונים, לשתף תכנים ולתקשר עם התלמידים באופן אישי או קבוצתי. סביבת המודל מבוססת על קוד פתוח המאפשר המציג מגוון רכיבים (צד-שלישי) גדול המפותחים על ידי חברי קהילת הקוד הפתוח, מרחבי העולם. יתרונות המערכת באים לידי ביטוי בגמישות הרבה והיכולת להתאים אותה לצורכי המשתמש, בריבוי הרכיבים הטכלונוגיים/פדגוגיים המופצים על ידי חברי הקהילה בהלימה למגמות חדשניות בחינוך העולמי. על מנת לקדם את הנושא הוקם פורום משתמשי מודל וניתן להירשם אליו באתר מרכז התקשורת. מרכז התקשורת מספק שרותי הקמה ותמיכה עבור רוב המכללות לחינוך בארץ.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ "כתב עת שפיט" הוא כתב עת שיש לו מעמד אקדמי ולכן מאמר המתפרסם בו מזכה את הכותב בנקודות זכות במסלולי הקידום האקדמיים