ויקיפדיה:מדיניות איחוד ערכים

דף מדיניות זה מציג את המדיניות המקומית של ויקיפדיה העברית בכל הנוגע לאיחוד ערכים.

איחוד של שני ערכים הוא העברה ושילוב של המידע מאחד הערכים אל השני (זאת בניגוד להעברה, המבוצעת באמצעות לשונית "העברה", ומשמשת לשינוי שם הערך בלי לשנות את תוכנו). על-פי תנאי רישיון GFDL, יש לציין בזמן האיחוד מאיזה ערך מועבר המידע. אם ערך זה עומד להימחק (כך שרשימת התורמים לו לא תהיה נגישה יותר), יש למנות בתקציר העריכה או בדף השיחה את התורמים לאותו ערך.

ההכרעה האם לאחד זוג ערכים או להשאירם בנפרד היא עניין של השקפה. יש פעולות איחוד שקל לגבש סביבן הסכמה רחבה, ובמקרים אחרים האיחוד מתבצע רק לאחר דיון ואף הצבעה.

סימון ערכים עריכה

סימון של ערכים לאיחוד מתבצע באמצעות הנחת התבנית: {{איחוד}}. את התבנית יש להציב בערך, שיש לאחד אותו לתוך ערך אחר. יש לכתוב בפרמטר שבתבנית את שם ערך היעד שאליו מעוניינים לאחד את הערך הנוכחי.

לדוגמה: הועלה הערך ירושלים בתקופה הצלבנית ואנו מעוניינים לאחד אותו לתוך הערך ירושלים - נציב בראש הערך את הקוד: {{איחוד|ירושלים בתקופה הצלבנית|ירושלים}} .

אין צורך בזכות הצבעה על מנת להציע איחוד.

התנגדות לאיחוד עריכה

לשם איחוד ערכים אין צורך בהצבעה, למעט מקרים שבהם יש התנגדות של ויקיפד. אם כעבור שבוע ימים, ממועד הנחת התבנית {{איחוד}}, אין התנגדות לאיחוד הערכים (בדף השיחה), ניתן לאחדם. אם יש טעם לשקול איחוד, יתנהל דיון מקדים בדף השיחה של הערך, ללא הגבלת זמן מוגדרת. אם הצדדים אינם מוכנים להתפשר, וישנם לפחות שני מתנגדים, יוכלו הצדדים לפתוח הצבעת איחוד באמצעות תבנית {{מחלוקת}} - הצבעה שתימשך שבוע, כמקובל בהצבעות. אם לאחר דין ודברים אין שני מתנגדים, ניתן לבצע את האיחוד.

לעיתים, יש רצון לאחד ערך שהועלה להצבעת מחיקה או הוצבה בו תבנית {{חשיבות}}. הדבר נעשה באמצעות הצעת רעיון האיחוד בדף הדיון (רצוי בפסקה חדשה) ובחירה באפשרות "להשאיר", כדי למנוע את מחיקת הטקסט מוויקיפדיה. אם הוחלט להשאירו, תוכלו להעתיק את דיון האיחוד הרלוונטי לדף השיחה של הערך הדורש איחוד, ושם להמשיך לדון בעניין האיחוד, ובמידת הצורך לפתוח בהצבעת מחלוקת.

"איחוד מהיר" עריכה

בדומה למחיקה מהירה, כך במקרים מסוימים ניתן לעשות איחוד מהיר, מבלי לקיים דיון בנושא. מקרים אלה הם:

  1. מקרים שבהם הטקסט בערך אותו רוצים לאחד (הערך המועמד לאיחוד) זהה לטקסט המופיע בערך אליו יבוצע האיחוד (ערך היעד) - דבר המייתר את קיומו של הערך המועמד לאיחוד.
  2. מקרים שבהם הערך המועמד לאיחוד הוא ערך מורחב של ערך מסוים (לדוגמה: ערכי פוליטיקה של מדינות או ערים, גאוגרפיה של מדינות או ערים, היסטוריה של מדינות או ערים וכו'). במקרים שבהם הערך המורחב קצר מהפסקה המקבילה לו בערך המפנה אליו, או במקרים שבהם אין כל פסקה בערך המפנה אליו וישנה רק הפניה, והערך המורחב קצר ביותר (עד שתי פסקאות), הרי שאין בו כל הרחבה, ומקומו בערך העיקרי.

במקרה שוויקיפד מתנגד לאיחוד זה, יתנהל דיון פיצול בערך המאוחד לאחר האיחוד. הסכמה של שני ויקיפדים לפיצול זה תביא להצבעה בעניין האיחוד, בדומה להתנגדות שני ויקיפדים לאיחוד (ראה לעיל).

ביצוע איחוד ערכים עריכה

מבחינת רישיון CC-BY-SA, העברת תוכן של ערך באמצעות העתק-הדבק מהווה סוג של הטעיה. הקרדיט לתרומה זו ניתנת לוויקיפד המאחד את הערך, ולא לאדם שתרם את הערך מלכתחילה. כדי לעקוף בעיה זו, יש לקחת בחשבון האם ברצוננו למחוק את הערך שאוחד:

מעוניינים למחוק
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שמות המשתמש של התורמים לטקסט המועבר. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
מעוניינים להשאיר כהפניה
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שם הערך ממנו הועתק הטקסט. אם תורמי הטקסט אינם רבים, רצוי לציין גם את שמות המשתמש שלהם. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
  • אין למחוק ערך שאוחד, אלא אם תורמיו היחידים הם משתמשים אנונימיים. במקום מחיקה, רצוי ברוב המקרים להפוך ערך שאוחד לדף הפניה אל הערך המאוחד. אם מעוניינים למחוק את ההפניה בדיעבד, אזי יש לוודא שתקציר הערך המאוחד כולל את רשימת התורמים. אם אין לו, ניתן לציין את רשימת התורמים בדף השיחה.

ראו גם עריכה