מנחה קטנה הוא אחד מזמני היום בהלכה, והוא מתשע שעות זמניות ומחצה מתחילת היום. זמן מנחה קטנה הוא הזמן שבו ניתן להתפלל לכתחילה את תפילת המנחה.

זמן זה נקרא מנחה קטנה מחמת ששיעור הזמן שישנו מזמן זה עד לשקיעה הוא קטן יחסית (שעתיים וחצי שעות זמניות), בניגוד למנחה גדולה, שממנה ועד לשקיעה הזמן הוא גדול יותר (חמש וחצי שעות זמניות).

תפילות כנגד קרבנות

עריכה

תפילת המנחה נתקנה כנגד הקרבת קרבן תמיד של בין הערבים, ומאחר וזמן הקרבתו היה כל יום בתשע שעות וחצי, לכן לדעת הרבה ראשונים זמן תפילת מנחה לכתחילה הוא מזמן זה, אך כיוון שלעיתים הוצרכו להקריב את התמיד קודם זמן זה כגון בערב פסח שחל בערב שבת, ובזמנים אלה הקדימו את הקרבתו לשש שעות ומחצה, לכן בדיעבד אם התפלל אדם משעה זו, יצא ידי חובה.

וכך הוא לשון הרמב"ם משנה תורה לרמב"ם:

כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנו זמנה, ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה, תקנו זמנה מתשע שעות ומחצה והיא הנקראת מנחה קטנה, ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את התמיד בשש שעות ומחצה אמרו שהמתפלל מאחר שש שעות ומחצה יצא ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חיובה, וזו היא הנקראת מנחה גדולה

דינים התלויים בזמן מנחה קטנה

עריכה

זמן מנחה קטנה הוא תחילת הזמן שממנו והלאה יש לכתחילה (לדעת רוב הפוסקים) להתפלל את תפילת המנחה.

מזמן זה (או חצי שעה קודם), אין להתחיל בסעודה לפני שיתפלל.

ראו גם

עריכה