מסדי נתונים - מונחים

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

הערה: כל הדוגמאות בהמשך נלקחות ממערכת מרשם התושבים, בהנחה שכל קורא ראה תעודת זהות או לפחות יש לו מושג בסיסי על המידע הנכלל בה.

 • שדה (field): יחידת הנתונים הקטנה ביותר במסד נתונים או בקובץ, למשל שם פרטי של אדם.
 • רשומה (record): אוסף כל השדות המתארים נושא מסוים, למשל רשומת תושב במרשם התושבים.
 • טבלה (table): במסד נתונים יחסי, טבלה היא אוסף כל הרשומות בנושא מסוים. טבלת כתובות במרשם התושבים, למשל, תכיל את כל רשומות הכתובת של כל התושבים.
 • מפתח (key): שדה המשמש לאיתור רשומה, למשל מספר זהות או שם משפחה ושם פרטי.
  • מפתח ראשי (primary key): שדה המשמש לזיהוי חד משמעי של הרשומה, למשל מספר זהות.
  • מפתח מורכב: מפתח המורכב משדות אחדים, למשל שם משפחה ושם פרטי.
  • מפתח זר (foreign key): שדה בטבלה אחת, המצביע על מפתח בטבלה אחרת, ובכך מקשר בין הטבלאות.
 • קובץ (file): אוסף של מידע המיועד למחשב או למשתמש. קובץ הוא יחידת המידע שאליה מתייחס המחשב ואותה ניתן לשמור בהתקן זיכרון לטווח ארוך כמו דיסק קשיח ודיסקט.
 • מסד נתונים או בסיס נתונים (database): תוכנה לאחסון נתונים ואחזורם ומימושה הפיזי של תוכנה זו בצורת קבצים המאוחסנים על-גבי דיסק
  • מסד נתונים יחסי (relational database): המודל הדומיננטי כיום למסדי נתונים, ולפיו הנתונים מאוחסנים בטבלאות.
  • מסד נתונים רשתי: מסד נתונים המציג את מסד הנתונים כרשת של צמתים וערוצים, כאשר כל הצמתים מייצגים רשומות נתונים והערוצים מייצגים יחסים בין הרשומות.
  • מסד נתונים היררכי (hierarchical database): מסד נתונים שישויות המידע ("סגמנטים") קשורים ביניהן ביחסים של היררכיה, כאשר בראש ההיררכיה יש מופע אחד ולסגמנטי הבנים יכולים להיות כמה מופעים
  • מסד נתונים מונחה עצמים (object-oriented database):
 • נירמול מסד נתונים (database normalization): יצירת מבנה תקין של טבלאות ושדות, למניעת בעיות במסד הנתונים.
 • מודל ישויות-קשרים (entity–relationship model): שיטה לייצוג מסדי נתונים יחסיים.

מונחים נוספים עריכה

לקריאה נוספת עריכה