מסוגלות תעסוקתית

יכולתו של פרט להסתגלות לשוק העבודה

מסוגלות תעסוקתית או תעסוקתיות (באנגלית: Employability) היא יכולתו של אדם להסתגל לשוק העבודה, אשר מאפשרת לו לזהות ולממש הזדמנויות לקידום הקריירה שלו[1].

מסוגלות תעסוקתית היא מושג פסיכו-חברתי, הכולל מאפיינים אישיים המאפשרים לאמץ יכולות הסתגלות קוגניטיביות, התנהגותיות ואפקטיביות (רגשיות) והמעצימות את יכולת העבודה של האדם[2]. היא כוללת את מיומנויות המאה ה-21. מסוגלות תעסוקתית אינה מבטיחה תעסוקה בפועל, אך היא מעלה את הסיכויים למציאתה[1]. היא משפיעה על רמת השכר והסיפוק מהעבודה לאורך הקריירה של האדם[3].

המונח הפך למרכזי בדיון המתקיים סביב תעסוקה מסוף המאה ה-20[4], הודות לשינויים שחלו בשוק העבודה ולעלייה בתחלופה במשרות ובמקומות העבודה במהלך חיי העבודה של אדם.

הגדרת המושג

עריכה

בהגדרתה הפורמלית, מסוגלות תעסוקתית היא קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. מעבר ליכולת להשיג עבודה, מתייחסת מסוגלות תעסוקתית בדרך כלל גם לכושרו של אדם לשמור על מקום עבודתו, להתמיד ולהתקדם בו, או להתקבל למקום עבודה חדש, ככל שיש בכך צורך[5]. מסוגלות תעסוקתית מספקת לפרט סיכויים טובים יותר למצוא עבודה, מגדילה את הסבירות שישתלב בעבודה במקצועו ומנבאת סיפוק רב יותר מעבודתו ואף תגמול חומרי משופר.

מרכיבי מסוגלות תעסוקתית

עריכה

מסוגלות תעסוקתית כוללת הכשרה מקצועית, מיומנות וניסיון בעבודה, כמו גם "כישורים רכים" מקבץ מיומנויות אישיותיות הקשורות בתכונות אופי ובמוטיבציות כדוגמת יכולות למידה, יצירתיות, ביטחון עצמי, יכולת עבודה בצוות, כישורים חברתיים, יכולת הסתגלות לשינויים ולסביבות עבודה שונות, אחריות אישית, משמעת עצמית חשיבה חיובית ועוד. זאת משום שמיומנויות הייחודיות לתחום דעת מסוים אינן מספיקות כדי להבטיח תוצאות טובות לאורך הקריירה ויש צורך בסט כישורים מגוון יותר הניתן להכללה בין מצבים שונים[3].

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ 1 2 Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational behavior, 65(1), 14-38.
  2. ^ Fugate, M. 2006. Employability in the new millennium. In J. H. Greenhaus & G. A. Callanan (Eds.), Encyclopedia of Career Development. SAGE
  3. ^ 1 2 Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2005, June). The development and psychometric evaluation of a multi-dimensional measurement instrument of employability—and the impact of aging. In International congress series (Vol. 1280, pp. 142-147). Elsevier.
  4. ^ Another Model of Employability? Considering the RAW Framework, 2014. Study D., Kottke J.L
  5. ^ מתוך נייר עמדה- מסוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית, 2009. פרופ' יוסי תמיר ועו"ד זוהר נוימן. קבוצת המחקר במדיניות חברתית, האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית.