מספר לבג

בטופולוגיה, מספר לֶבֶּג של כיסוי פתוח של קבוצה במרחב מטרי, הוא המספר δ הגדול ביותר שכל קבוצה בקוטר הקטן ממנו, מוכלת באחד ממרכיבי הכיסוי. לפי הלמה של לבג, לכל כיסוי פתוח של קבוצה קומפקטית יש מספר לבג חיובי ממש. את הלמה הוכיח המתמטיקאי אנרי לבג.

הוכחהעריכה

תהא   קבוצה קומפקטית במרחב מטרי, ויהא   כיסוי פתוח של  . מהקומפקטיות נובע שקיים תת-כיסוי סופי. נסמן אותו ב- . לכל  , נגדיר  ; אלו קבוצות סגורות. נגדיר פונקציה   לפי הנוסחה   (כאן d מסמן את המרחק בין הנקודה לקבוצה. מרחק זה יכול גם להיות 0).

כיוון ש-  הוא כיסוי, לכל נקודה   יש אינדקס i כך ש  . כיוון ש  קבוצה פתוחה, הרי שקיים ε > 0 כך שה־ε-סביבה של   מוכלת ב  , ואז  . בפרט, הפונקציה   לעולם אינה מתאפסת. אבל זוהי פונקציה רציפה על קבוצה קומפקטית, ולכן היא מקבלת שם מינימום. מינימום זה הוא חסם תחתון למספר לבג של הכיסוי.