מפה נושאית או מפה תמטית היא מפה המיועדת להדגים תמה מסוימת הקשורה לאזור גאוגרפי מסוים. כך לדוגמה, יכולה המפה להציג מאפיינים סוציאליים, כלכליים, פוליטיים, היסטוריים, תרבותיים, חקלאיים ואקלימיים של אזור גאוגרפי (יבשת, מדינה, מחוז או עיר).

מפתו של אדמונד הלי "מפה חדשה ומתוקנת להטייה מגנטית" משנת 1701, המפה הראשונה אשר הראתה את ההטייה של השדה המגנטי של כדור הארץ.
מפת אזורי אקלים בארצות הברית.

בניגוד למפה כללית המציגה את כל המאפיינים הגאוגרפיים והמדיניים של אזור מסוים, מפה נושאית תציג רק את המאפיינים הרלוונטיים (תוך התעלמות ממאפיינים שאינם רלוונטיים לתמה). כך לדוגמה מפה מסוג זה תתעלם לעיתים מאתרים, מגבולות מדיניים או מחוזיים ומאתרים גאוגרפיים.

היסטוריה עריכה

מפות עתיקות שנוצרו בימי הביניים התיימרו להציג (בין בצורה מדויקת ובין בצורה סכמטית) את כל העובדות הידועות למצייר המפה. מפות אלה כללו אתרים גאוגרפיים, אירועים היסטוריים, אירועים חדשותיים, תיאורי בעלי חיים ואף סיפורים מיתולוגיים. התפתחות המיפוי כמדע מדויק מתוך כוונה לייצר מפות ניווט מדויקות או מפות צבאיות מדויקות הביאה להתפתחותן של מפות נושאיות, לצד המפות הגאוגרפיות.

 
מפתו של ג'ון סנואו (אנ') מראשית שנות ה-40 של המאה ה-19, אשר פורסמה בשנת 1854, מציגה את אזורי התפרצות מגפת הכולרה בעיר לונדון.

האסטרונום האנגלי אדמונד הלי הציג בשנת 1686 את המפה הנושאית הראשונה - מפה מטאורולוגית אשר הציגה את כיווני הרוחות בחצי כדור הארץ הדרומי. בשנת 1701 פרסם הלי את "המפה החדשה והמתוקנת להטייה מגנטית", המפה הראשונה אשר הראתה את ההטייה של השדה המגנטי של כדור הארץ. דוגמה ראשונה למפה נושאית עירונית הייתה מפתו של ג'ון סנואו (אנ') משנת 1854, המציגה את אזורי התפרצות מגפת הכולרה בעיר לונדון. מפה זו מדגימה את השימוש במידע סוציאלי על מפה גאוגרפית לצורך הסקת מסקנות מתחום אחר (במקרה זה - תחום האפידמיולוגיה). סנואו השתמש במפת העיר לונדון שבה הוצגו משאבות המים האזוריות בעיר, סימן על מפה זו אתרים שבהם אירע מוות כתוצאה מכולרה, והראה כי מקרי המוות מצויים סביב משאבת מים באזור הסוהו של לונדון. לבקשת סנואו נסתמה משאבה זו, והמחלה נעלמה מהאזור. חקירה נוספת הראתה כי המשאבה למעשה שאבה מי ביוב ולא מים נקיים, וכך התגלה הקשר בין המחלה לבין מים מזוהמים.

סוגי מפות נושאיות עריכה

מפות נושאיות משמשות שלוש מטרות עיקריות:

  • הצגת מידע בנושא מסוים על אזור גאוגרפי מסוים (לדוגמה: מפת צפיפות אוכלוסין)
  • הצגת מידע כללי על תבניות שונות (לדוגמה: מפה המציגה צפיפות אוכלוסין, והתפשטות מחלת הסרטן באזורים שונים);
  • השוואה בין תבניות שונות (לדוגמה: מפה המציגה הן אזורי אקלים, הן התפשטות מחלת הסרטן והן צפיפות אוכלוסין, מתוך מטרה להראות הקשר בין הדברים).

דוגמה למפה נושאית היא מפת צפיפות אוכלוסין, מפות נתונים מטאורולוגיים (כמות משקעים, כיווני רוחות), וכן מפות כלכליות.

שיטות מיפוי עריכה

מפות נושאיות מצוירות במספר אופנים:

  • הצגת מאפיינים שונים בצבעים שונים (לדוגמה: מפות המדגימות צפיפות אוכלוסין, כאשר לכל דרגת צפיפות צבע שונה).
  • שימוש בסמלים ובאיקונות לציון מידע, ומיקום הסמלים על המפה (לדוגמה: שימוש בסימן "עוגן" על מנת לסמל "נמל").
  • מפה איזרתמית - מפה המשתמשת בקווים על מנת לסמל אזורים שונים (לדוגמה: שימוש בקווים על מנת לסמן אזורי אקלים או כמויות משקעים).
  • מפת נקודות - מפה המציגה התרחשות אירועים על פי נקודות. צפיפות הנקודות יכולה לשמש על מנת להסיק מסקנות מהאירועים. מפתו של ג'ון סנואו הייתה מפה מסוג זה.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא מפה נושאית בוויקישיתוף