משה לנדאו

הרב משה (רבי משה'לה) לנדאו (1469~, בריסק - 1564, קרקוב) רב של כמה קהילות חשובות בפולין ובליטא, בהן קרקוב.

רבי משה לנדאו היה נצר למשפחת גאונים, בהם רבי יעקב לנדאו, מחבר ספר אגודת אזוב. היה מגאוני ליטא ופולין, ועוד בצעירותו קנה לו מוניטין של גאון. כבר בגיל 18 היה לרב של בריסק ולראש הישיבה בה, ומכאן קיבל את כינויו "רבי משה'לה" מאחר שהיה צעיר לימים בעת מינויו. נודע שהיה גם בקי בחכמות חיצוניות כמתמטיקה ובחכמת התכונה.

לעת זקנתו (1556) נתמנה לרבה הראשי של קרקוב, ותקופה מסוימת היה הרב הראשי כאשר כסגנו משמש רבי משה איסרליש, הרמ"א, ועמהם גיסו של הרמ"א רבי יוסף כץ. הרמ"א מצטט ממנו הלכה בהלכות אבלות בעניין תענית יאר צייט, בספרו "דרכי משה", וכך הוא מתאר אותו:

"...כן שמעתי מזקן, מופלג בחכמה ובזקנה, מורינו הרב ר' משה לנדא, שהמנהג כן"

נפטר בגיל 95 לערך, בקרקוב. את מקומו כרב הראשי תפס הרמ"א.