משפחת רבינוביץ' תאומים

משפחת רבינוביץ-תאומים היא משפחת רבנים יהודית מליטא, מצאצאי הרב מרדכי יפה, בעל הלבוש. מתייחדת במספר נישואים פנימיים בין בני המשפחה.

מצאצאי המשפחה: הרב צבי יהודה הכהן קוק, פרופ' אסא כשר, עורך הדין גיורא אדרת והעיתונאי עופר אדרת.