משתמש:אביעד299/ארגז חול1

טו דו ליסטעריכה

עריכות והוספותעריכה

  • ממזר – ממזרות מודרנית במדינת ישראל
  • חסידות חדשה – עריכה והבהרה. ישראל וארה"ב
  • יהודה גלעד – דרכו הלימודית, עמדות ציבוריות
  • ביקורת המקרא – התמודדות דתית עם ביקורת המקרא (יהדות) – האם ערך נפרד? (כולל - ספרותית, ריאלית, בחינות, תמורות)

כתיבהעריכה