Noia 64 apps karm.svg

משתמש זה נמצא בוויקיפדיה במשך
13 שנים ו־7 חודשים.


"עלינו, החיים, להיות מוקדשים כאן לעבודה הלא גמורה שהם שנלחמו כאן עד כה וקידמו אותה כה באצילות" - כך אמר נשיא ארה"ב אברהם לינקולן, בנאומו הידוע בגטיסבורג, אמנם הוא התכוון לענין אחר, אך הרשו לי לקחת מילים אלו ולהוציאם מהקשרם במכוון, והמשותף הוא המטרה הנעלה.

בדור של עיוות והדחקה, שבו מה קרה ומה קורה ומה יקרה בעולם לא מעניין מספר רב של ברואים, וחקר החכמה וחכמת החקירה נתון בידי אנשי הדור הישן, אותם אצילי רוח, אני מתכבד להצטרף לדבר הנפלא שנקרא וויקיפדיה, להעשיר את ידיעותיי ולהרחיב את אופקי, ואולי, אם אוכל, אף להרחיב את אופקיהם של גולשי וויקיפדיה במן המעט אשר למדתי והחכמתי.

אני ירושלמי, אוהב כל אדם באשר הוא, וכואב את כאבו של כל אדם. חבר בויקיפדיה מאז 15 בדצמבר 2006.

וחושב שיש אנשים שחושבים שויקיפדיה נועד לכוחניות ודיבורים-גסים, ומתפלל יום-יום שיתנתק להם האינטרנט לעולמים.

ואני מאמין באמונה שלמה שבכל אדם, יהא רשע כמה שיהא, ישנו טוב.


ערכים שבישלתי/תיבלתי/שיפצתי/מזגתיעריכה

יצחק כהן, קול מהיכל