משתמש חסום. מפעיל לעיתים בובות קש ועורך כאנונימי. תיעוד החל מסוף 2017- תחילת תשע"ח.

2020

יוני

יולי

2021