מצאתי לנכון להרחיב כאן על פשר שם המשתמש שלי.

כך כתב חוקר הלשון העברית מר בן ציון פישלר במאמר "כי אם לידך המלאה, הפתוחה והגדושה" באתר עיתון הארץ[1]:


ברכת המזון, הנאמרת כידוע בתום כל סעודה שנאכלה בה פת (אפילו כזית), מורכבת מארבע ברכות, שהשלישית בהן נקראת "ברכת (בונה) ירושלים". בברכה זו אנו מבקשים "...וְנָא אַל תַּצְרִיכֵנּוּ ה' אֱלֹהֵינוּ לֹא לִידֵי מַתְּנַת בָּשָׂר וָדָם וְלֹא לִידֵי הַלְוָאָתָם, כִּי אִם לְיָדְךָ הַמְּלֵאָה, הַפְּתוּחָה, הַקְּדוֹשָׁה וְהָרְחָבָה..." הנוסח הזה לא הופיע תמיד בצורתו הנוכחית: ברכת המזון שבסדר התפילה של הרמב"ם קצרה ביותר והמשפט שלעיל כלל אינו מופיע בו. והוא הדין גם לגבי הנוסח בסידור ר' סעדיה גאון. גם המעיין בחילופי הנוסחאות של פסוק זה במאות האחרונות ימצא כאלה המרחיבות: "...אֶלָּא לְיָדְךָ הַטּוֹבָה, הַמְּלֵאָה, הָעֲשִׁירָה, הַשְּׂבֵעָה, הַפְּתוּחָה וְהָרְחָבָה...", וכאלה המצמצמות: "...הַמְּלֵאָה הָרְחָבָה וְהַנּוֹרָאָה..."”

”המתבונן היטב בפסוק המקובל בימינו אינו יכול שלא לתמוה. הרצף יד (למעשה כף היד) ושמות התואר מציין כלי קיבול, מעין גורם משביר ומשביע. מה איפוא לקדושה בהקשר זה? יתר על כן: לו היה שם, במקור, "הקדושה", היינו מצפים לראות תואר זה בהתחלת האנומרציה, במקומו הטבעי, לפי חשיבותו, ולא "כאחד מן השורה". הווה אומר: "...לְיָדְךָ הַקְּדוֹשָׁה: הַמְּלֵאָה, הַפְּתוּחָה וְהָרְחָבָה...".”

”מותר להניח שלא חילופי נוסח גרידא לפנינו, כי אם טעות שקל להבין את מקורה: "הגדושה" - המצטרפת יפה לאחיותיה: המלאה והרחבה - נתחלפה למדפיס ב"הקדושה". אין זה רעיון חדש. עיון בסידורים אחדים מהמאה ה-19 ומהתחלת המאה העשרים מספק לנו סימוכין להשערה זו. הסידור הנפוץ "אוצר תפלות", נוסח ספרד (וילנה תרע"ד) מביא "כִּי אִם לְיָדְךָ הַמְּלֵאָה, הַפְּתוּחָה, הַקְּדוֹשָׁה (נוסח אחר: הַגְּדוּשָׁה) וְהָרְחָבָה", ובהערות מוסבר: "...יש גורסין הַגְדֵּשָׁה וְהָרְחָבָה, מלשון התלמוד "לִמְחֹק, לֹא יִגְדֹּשׁ; לִגְדֹּשׁ, לֹא יִמְחֹק..."”

”אך האם יש בידנו מסורת כתובה שבה התיבה "הגדושה" מככבת ללא "צרתה" ובלי הערת סוגריים כ"נוסח אחר"? הרב מנחם גוטמן ז"ל, שהעיד על עצמו שהוא נכד ונין של הבעל שם טוב, סיפר לי: "לרבינו הבעש"ט היה סידור כתוב על קלף, שכתב לו גיסו רבי גרשון מקיטוב. הסידור התגלגל מיד ליד והגיע גם לרב צבי יחזקאל (מיכלזאהן) מפלונסק, שסיפר לאבי (הרב מיאסי, רומניה) שבברכת המזון כתוב 'לְיָדְךָ הַמְּלֵאָה וְהַגְּדוּשָׁה'. ואמנם אבי וגם רבנים אחרים, שבאו לראות את הסידור (כל החפץ בכך היה צריך קודם לטבול במקווה) סיפרו שזהו הנוסח שבסידור. לימים נמכר הסידור לאדמו"ר הגדול רבי יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ' והוא נמצא עתה בידי האדמו"ר מנחם מנדל בברוקלין".”

בחודש פברואר 2022, העלתה הנהלת ספריית חב"ד סריקה של סידור הבעל שם טוב. בעמוד 135 בברכת המזון של שבת, נכתב: כִּי אִם לְיָדְךָ הַמְּלֵאָה, הַפְּתוּחָה, הַגְּדוּשָׁה וְהָרְחָבָה" [1] .

כעורך, אני מתכוון להוסיף למיזם מידיעותיי הכלליות ובמיוחד מידיעותיי בתחום היהדות והחסידות. שם המשתמש הזה על המשמעויות השונות שהוא מכיל, הולם את המטרה.