שלום וברכה, אני עורך בויקיפדיה בעיקר בנושאים הקשורים לעולם החרדי, כגון ישיבות וראשי ישיבות ורבנים בהיסטוריה של העם היהודי והציבור החרדי בין הערכים שהשתתפתי הם: רבי זלמן סורוצקין, רבי זלמן רוטברג, רבי שמואל רוזובסקי, רבי חיים קניבסקי, רבי יצחק יחיאל עהרנפלד, רבי מנחם מאיר ציוני,