• מופתע מכמות הידיים המתערבות בעריכת ערכים.
  • לדעתי ויקפדיה על רב חרדי, מיועד לקריאה על ידי אדם חרדי. ולא הגיוני שאדם שאינו כזה, ישנה נוסחאות, וידלל מלל קריטי עבור הקורא החרדי.
  • דוגמאות לדקות:
  • חרדי כותב: יצחק הביא את ספרי הלימוד מהארון. שאינו חרדי מסוגל לכתוב: יצחק "סחב" את ספרי הלימוד מהארון. מבחינתי זה הבדל תהומי. מבחינת שאינו חרדי, הוא לא יבין מה אתה רוצה בכלל.
  • חרדי כותב: משה היה תלמיד מובהק של רבו. כי המושג רב מובהק הינו מושג בסיסי ביהדות. דוגמה לתלמיד מובהק יתכן כיום ב2 מישורים: 1 - אם הרב הינו סמל בהנהגותיו ודקדוקיו על פי הלכה, והתלמיד צועד בדקדוקי רבו. 2 - אם הרב הינו עם דרך לימוד מסוים, והתלמיד לומד ומלמד בדרך רבו, ובכל סוגיה מזכיר את רבו ומפרש בדרך רבו. שאינו חרדי ידלל ויכתוב: משה היה תלמיד של.... מבחינתי זה הבדל תהומי. שאינו חרדי, לא יבין מה אתה רוצה.
  • ועוד עשרות דוגמאות כאלה.
  • כמו כן, הופתעתי מתופעה הזויה לדעתי. המדללים למיניהם מסתמכים על הכתבים הצעירים בשנות ה30 לחייהם באתרים החרדיים כמקור אמין, ואילו עורך שמסתמך על ידיעה ברורה שלא יימצא חולק על כך, כמקור לא אמין. והא ניחא אם המדלל יודע שהתוכן "אינו נכון", שידלל. אבל כשאינו יודע, מדוע יתאפשר לו לדלל, רק בגלל שלא נראה לו.
  • אני מאוכזב שזה המצב. ולדעתי זה מוקש באיכות הויקפדיה על רבנים ואישים בציבור החרדי.
  • היה ראוי ליצור מקביל לויקפדיה, שיהיה ערוך על ידי כ5 חרדים בלבד, וגם הם יכתבו ללא עירוב אינטרסים אישיים. ויהיה ניתן בהערות, שכל אחד יוסיף ויחסיר מה שבא לו.
  • דוגמה חדשה. חרדי יודע שאם למשל מרן הגרמ"י ליפקוביץ כותב בהסכמה לספרו של אדם ש: "היה תלמיד חביב וחבר לרבו", אין כאן הגזמה כלל. ולכך יהיה מופתע לקבל תגובה בסגנון: דברי שבח בהסכמה אינם הופכים לנתון עובדתי. מהיכן רוצה המבקר שהביא הוכחה שתזכה את נשוא הערך להגדרה הקריטית תלמיד מובהק.
  • מי שמעוניין להגיב על דברי כאן, יכול להעתיקם לשיחת משתמש, ולהגיב שם. בעיקרון יש לי תחושה שישנם כאלו שלקחו או קיבלו כובע המגיע להם מסיבות מוצדקות, הגורם להם להתנהג ביוהרה ולקבוע בשטח לפי שיקול דעתם, בלא התייחסות מספקת לדעות האחרות.