משוטט בערכים שונים ותורם לעיתים מידיעותי. בעיקר עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי

תיבת כישורי שפה
he משתמש זה דובר עברית כשפת אם.
tmr-2 האי משתמש משתעי בארמאה דתלמודא בבלאה בדרגא מציעתא.‏
תיבות משתמש
משתמש זה איננו בריסקער ואף איננו ליטאי, אך הוא רואה עצמו במובהק תלמידו ושותה מימיו של רבי חיים מבריסק
משתמש זה מתפלל ומצפה בכליון עיניים לבניין בית המקדש כבר 1953 שנים, חודש ו־21 ימים, כחלק מעם ישראל בכל הדורות.