פניות נא לערוך את דף השיחה. להודעות אישיות אפשר להשתמש במייל. אם לא התקבלה תשובה, סימן שהמכתב לא הגיע וכדאי להודיע על שליחתו בדף השיחה.

השכלהעריכה

השכלתי האקדמית היא בתחומים: מתמטיקה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, כלכלה ומימון. כיום דוקטורנט בתחום מימון ופנסיה.

פעילות בויקיפדיהעריכה

הכתיבה שלי מתחלקת למספר נושאים: בתחום המקצועי שלי, בעיקר מימון, פנסיה ושוק ההון. בתחומים הקשורים לארגונים החברתיים בישראל, בפרט במחאה החברתית. מוסיקה לטינית היא התמחות נוספת שלי. וכמו כן עריכות בנושאים אקראיים, מתוך ידע כללי שאני צובר והיכרות אישית עם אנשים וארועים מתועדים. ערכים חדשים שיצרתי: צוות ספיבק-יונה פורום החוסכים לפנסיה בישראל שכונת למד סלסה (מוזיקה) ניקי ג'אם מיכל סלה בצ'אטה

ערכים שתרמתי להם רבות: המחאה החברתית בישראל 2011 דורית סלינגר מדד תל אביב 125 – אקלים נקי מדלקים פוסיליים

לעיתים אני כותב מידע המבוסס על ארועים שהייתי עד להם או שיחות עם הנוגעים בדבר עצמם. במקרים אלו קשה יותר להביא הוכחות או תמיכה למידע בקישורים חיצוניים, כאשר אני הראשון שמתעד את המידע באינטרנט.

פעילות חיצונית שמתועדת בויקיפדיהעריכה

כיוון שאני מאמין קודם כל בשינוי ושיפור המציאות, ולא רק בתיעודה, יש פעילות חיצונית שלי שמתועדת בויקיפדיה: פורום החוסכים לפנסיה בישראל, דמי ניהול, צוות ספיבק-יונה, שכונת למד, מדד תל אביב 125 – אקלים נקי מדלקים פוסיליים ועוד. עם זאת, אני מקפיד על תיעוד אובייקטיבי שמציג עובדות ולא עמדה.