גילוי נאות: החל מאמצע אוקטובר 2019 אני כותב גם ערכים בתשלום


כמהנדס, אכתוב בעיקר על אנשים או ארגונים שקשורים לתחום הטכנולוגי. אבל לעתים אגלוש לעולמות של תרבות, תקשורת ועוד.

ערכים שכתבתי או תרמתי להםעריכה

ערכים שכתבתי או הרחבתי בתשלוםעריכה

  • דן עמירם