תרומות לויקיפדיהעריכה

להלן כל הערכים אותם יצרתי והרחבתי, נכון ל-9 בפברואר 2017.

ערכים שיצרתיעריכה

ספורטעריכה

מיגל ויטורדייגו סוזהג'וסואה פסקווירהלוסיו מרניאומיהאי קורהוטאלון בן דורשלמה אילוזסטיכלה ארישול טורדהאקווה יונייטדדראווה פטויאתלטיקו קלוב דה פורטוגלויילה בולדקלאבאוניברסיטטה קלוז'דיקסון ואקמהתומאש פקהארט

ערכים שהרחבתיעריכה

ספורטעריכה

הפועל באר שבעאלון מזרחיסיאד חלילוביץ'אופיר חייםמאיר ברדאפרים דוידישלום אביטןמאיר ברדסתיו אלימלךרפי אליהואופיר דוידזאדהאסי רחמיםיעקב כהןיצחק גוזלןאברהם נומהאליהו עופרמרדכי ביטוןלאנדרו סימיונימהראן ראדישיר צדקאנתוני ואקמהג'ון אוגוניב זריהןמיכאל אוחנהברק בכרמאור בוזגלואלמוג בוזגלואובידיו הובאןוובה ברואוןמאור מליקסון