משתמש:David7031/הרחבות לחפץ חיים

חומר רב על משפחתו וישיבת ראדין יש בספר "אולקניקי ראדין וילנא" (נמצא באוצר)

מידע על ישיבת ראדין יש בספר "אם למסורת" של שמואל ביאלובלוצקי, אבל צריך לנפות את המידע שם בשבע נפות, כי הוא מלא שיבושים.

כדאי להציץ בספר "בשבילי ראדין", שמדבר על ישיבת ראדין.

להסתכל ב"ישורון" לג, יש שם מאמר של נכדי החפץ חיים עליו.

הספר "כתבי החפץ חיים" של משה גליס, מלבד שמרכז רשימות ביבליוגרפיות, גם מרכז מכתבים שונים.

להציץ ב"כתבי רבי מענדיל" של חתנו הרב מנחם מנדל זקס

"ליקוטי מאמרים ומכתבים" של החפץ חיים.

ב"אגרות רב חיים עוזר" יש הרבה מכתבים וקריאות שפרסם יחד עם החפץ חיים. לראות מי מהן מעניינות.


http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMD%2F1913%2F01%2F24&id=Ar00102&sk=D6563EB6