Socks with a hole.jpg אני בחופשת ויקי עד ל־ללא הגבלת זמן
 עקב גילוי חור בגרב. ניתן ליצור קשר באמצעות פתק בבקבוק או באמצעות יונת דואר