Socks with a hole.jpg אני בחופשת ויקי עד ל־ללא הגבלת זמן
 עקב גילוי חור בגרב. ניתן ליצור קשר באמצעות פתק בבקבוק או באמצעות יונת דואר
Nimus.svg


הונחה תבנית חשיבות על ערך שכתבתעריכה

 
שלום DimaLevin,

אחד מעורכי ויקיפדיה קרא את הערך המשבר באוקראינה שערכת, ולא השתכנע בכך שיש לו חשיבות אנציקלופדית. על כן, נפתח דיון העוסק בחשיבותו של הערך.

דיון החשיבות אורך שבוע ימים מרגע הנחת תבנית החשיבות על דף הערך. אם לא תובהר חשיבות, הערך יִמָּחֵק, ואם בסוף הדיון לא כל המשתתפים ישתכנעו בחשיבותו, עשויה להיפתח הצבעת מחיקה שתקבע האם להשאיר את הערך, או למחוק אותו.

בכדי להבהיר את חשיבות הערך, ניתן לשפר את התוכן בערך כך שישקף טוב יותר את חשיבות הנושא שעליו נכתב, תוך שימוש במקורות איכותיים שתומכים בחשיבותו.

בנוסף כדאי להציג את הטענות התומכות בחשיבות הערך בדיון החשיבות המתנהל בדף השיחה של הערך עצמו, על בסיס – ויקיפדיה:חשיבות אנציקלופדית ו-ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים.

לקבלת עזרה, כדאי לפנות לדלפק הייעוץ.

: -   Crocodile2020 ‏• שיחה 19:19, 22 בפברואר 2022 (IST)תגובה[תגובה]

הונחה תבנית חשיבות על ערך שכתבתעריכה

 
שלום DimaLevin,

אחד מעורכי ויקיפדיה קרא את הערך בוגאטיר (סרט) שערכת, ולא השתכנע בכך שיש לו חשיבות אנציקלופדית. על כן, נפתח דיון העוסק בחשיבותו של הערך.

דיון החשיבות אורך שבוע ימים מרגע הנחת תבנית החשיבות על דף הערך. אם לא תובהר חשיבות, הערך יִמָּחֵק, ואם בסוף הדיון לא כל המשתתפים ישתכנעו בחשיבותו, עשויה להיפתח הצבעת מחיקה שתקבע האם להשאיר את הערך, או למחוק אותו.

בכדי להבהיר את חשיבות הערך, ניתן לשפר את התוכן בערך כך שישקף טוב יותר את חשיבות הנושא שעליו נכתב, תוך שימוש במקורות איכותיים שתומכים בחשיבותו.

בנוסף כדאי להציג את הטענות התומכות בחשיבות הערך בדיון החשיבות המתנהל בדף השיחה של הערך עצמו, על בסיס – ויקיפדיה:חשיבות אנציקלופדית ו-ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים.

לקבלת עזרה, כדאי לפנות לדלפק הייעוץ.

. -   Crocodile2020 ‏• שיחה 17:28, 20 במרץ 2022 (IST)תגובה[תגובה]

הונחה תבנית חשיבות על ערכים שכתבתעריכה

לתשומת לבך הונחה תבנית החשיבות על הערכים בעיית שלושת הגופים (סרט) , בעיית שלושת הגופים (סרט) . -   Crocodile2020 ‏• שיחה 17:30, 23 במרץ 2022 (IST)תגובה[תגובה]

שלוםעריכה

שלום דימה, ניסיתי לשלוח לך מייל, אני לא יודע אם קיבלת. יש לי שאלה ואשמח אם יש לך אפשרות לשלוח אלי מייל. תודה! איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 18:12, 27 באפריל 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

חסום לצמיתות ממרחב הערכים, ממשיך במאות עריכותעריכה

דימה ממשיך לערוך: לעדכן את אותם ערכים וליצור ערכים נוספים כאילו כלום לא קרה, וגם בתחום בעיית התרגמת הקשה כלום לא השתנה.

הכתובות האחרונות:

כל כתובת שנתפסת נענשת ונחסמת לכמה ימים, ועדיין מרבית העריכות [לא רוב גדול אבל רוב] לא מבוטלות והמוטיבציה נשארת.

יש גם כמה כתובות שמתחלפות מהר בטווח הזה.

בירוקרטים.... גורפינקל - שיחה 12:03, 26 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

האם בטוח שזה דימה? אגב, הוא לא עדכן את הערך שהוא כתב הבחירות הכלליות בברזיל (2022), ועדיין לא נמצא מי שימלא את מקומו.... אגסי - שיחההטיות יש לתקן 08:55, 31 באוקטובר 2022 (IST)תגובה[תגובה]