משתמש:לינקולן/ארגז חול


מושגים חסריםעריכה

פסקי דין חסריםעריכה

משפט פליליעריכה

 • יפת נ' מדינת ישראל (הגנה מן הצדק)
 • מדינת ישראל נ' יגאל עמיר
 • אלבא (הסתה)
 • הר-שפי (אי מניעת פשע)
 • בש (רשלנות - האדם הסביר נקבע לפי מבחן אוביקטיבי)
 • יעקובוב (גרם מוות ברשלנות, קש"ס)

משפט אזרחיעריכה

 • ועקנין נ' עיריית בית שמש (נזיקין - חובת זהירות, התרשלות וקש"ס)
 • גורדון נ' עיריית ים
 • אדרס (ע"ע, דחיית תורת ההפרה היעילה)
 • הורוביץ נ' הועדה המקמית לתכנון ולבניה רעננה (הפקעה, מהות זכות הקניין)
 • אהרונוב נ' בנק אוצר החייל (תחרות זכויות בקניין, זכות שביושר)
 • כנען נ' ארה"ב (חוזים, קניין, תקנת השוק)
 • זוננשטיין נ' גבסו (חוזים - תו"ל)
 • קלמר נ' גיא (חוזים - תו"ל)
 • חוף התכלת (כריתת חוזה, מעבר מדגש על מסוימות לגמירות דעת)
 • בית יולס (החובת לנהל מו"מ בתום לב)
 • רבינאי (לזכרון דברים תוקף מחייב)
 • פרי העמק (אישיות משפטית נפרדת של חברה)
 • בוכבינדר ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה (חובות נושא משרה בחברה)

משפט ציבוריעריכה

 • יועצי ההשקעות (פסילת חוק)
 • הועד נגד עינוניים (חקירות השב"כ באמצעות טלטולים)
 • אדוארדו (מיגון שדרות)
 • ברמן (מנהלי, כללי הצדק הטבעי)
 • ברגמן (הזכות לשוויון)
 • רובינשטיין (אי גיוס בחורי ישיבות)
 • מיטראל (ח"י חופש העיסוק)
 • גנימאת (ח"י כבוד האדם וחירותו)
 • מועצה אזורית חוף עזה (תכנית ההתנתקות: משפט חוקתי, משפט מנהלי, משב"ל)
 • בז'רנו (חופש העיסוק)
 • עמותת מחויבות (מינימום קיום בכבוד)
 • בית סוריק (תוואי גדר ההפרדה)

ערכים חלשים במשפטיםעריכה

שונותעריכה