פתיחת התפריט הראשי

נאמנות

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

משפטים:

  • דיני נאמנות – הסדר משפטי על פיו מחזיק נאמן בנכסים לטובת נהנה
  • קרן נאמנות – כלי להשקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם
  • הצהרת נאמנות – הצהרה הנדרשת ממהגרים המעוניינים להתאזרח באופן רשמי במדינה בה הם מתגוררים
  • חברה לנאמנות – חברה המשמשת המטפלת בנכסי לקוחותיה ומשמשת כנאמן בנכסים אלה
  • נאמנות לקוחות – מדד למידת נכונותו של לקוח לרכוש בעתיד את אותו המוצר/שירות אותו רכש, ומאותה החברה
  • נאמנות כפולה – ראו דף פירושונים העוסק בנושא זה

ראו גם