משתמש:Harel/גרסאות מסומנות

לשם בקרת איכות ניתן לסמן בוויקיפדיה הגרמנית גרסאות פרטניות של ערכים. מטרת הסימון היא להפוך את התוכן לאמין יותר. סטטוס הסימון של גרסה מופיע בפינה הימנית (ובעברית - השמאלית) העליונה של הערך בתיבה קטנה:

 • גרסה נקייה היא גרסה שעורך רגיל אישר שהיא חפה מהשחתות ושיבושים טכנים אחרים.
 • גרסה אמינה היא גרסה שלפי דעתו של בודק בר-סמכא בתחום איננה מכילה קביעות שגויות או השמטות שיש בהן להטעות את הקורא.
 • גרסה בלתי מסומנת היא גרסה שלא סומנה כנקייה ולא סומנה כאמינה.

אין בסימונה של גרסה כגרסה נקייה או כגרסה אמינה אמירה נוספת על איכותו הכללית של הערך. לשם כך נועדו מנגנונים כמו "ערכים מומלצים".

על ידי לחיצה על הסימון "-/+" ("פתח") ניתן להציג פרטים נוספים על הסימון של ערך. ביומן המיוחד "יומן סימון הגרסאות" ניתן לראות מי סימן אלו גרסאות ומתי, וכן בהערות שנילוו לסימון. לסימון גרסאות כגרסאות אמינות יש יומן מיוחד משלו.

בברירת המחדל, הגרסה המוצגת בפני הקורא איננה הגרסה החדשה ביותר, כי אם הגרסה המסומנת האחרונה. באופן זה, גרסאות מושחתות אינן מוצגות בפני הקורא. מפעילי מערכת יכולים לשנות את ברירת המחדל הזו לדפים מסויימים.

מנגנון סימון הגרסאות מתבסס על הרחבת מדיה-ויקי בשם Flagged Revisions.

גרסאות נקיות עריכה

כל משתמש רשום יקבל בעתיד לאחר פרק זמן מסויים וכמות מסויימת של עריכות את ההרשאה לסמן גרסאות כנקיות. לעת עתה סטטוס זה לא מוענק באופן אוטומטי, משום שאין הסכמה בוויקיפדיה הגרמנית על הקריטריונים הדרושים לו. תחת זאת, משתמשים בעלי זכות הצבעה יכולים בינתיים לבקש את ההרשאה הזו בדף מיוחד המוקצה לכך.

עורכים בעלי ההרשאה לסמן גרסאות כנקיות יכולים להעניק ולהסיר את הסימון הזה לגרסאות. בנוסף, גרסה תיחשב באופן אוטומטי כגרסה נקייה במקרים הבאים:

 • כאשר ערך חדש נוצר על ידי משתמש בעל הרשאה לסמן גרסאות כנקיות.
 • כאשר עורך בעל הרשאה לסמן גרסאות כנקיות עורך גרסה נקייה, אף הגרסה החדשה תסומן ככזו.
 • כאשר עריכה מבוטלת (באמצעות כפתור הביטול) בחזרה לגרסה נקייה, גם תוצאת הביטול תחשב כגרסה נקייה.

גרסאות אמינות עריכה

ההרשאה לסמן גרסאות כ"אמינות" ניתנת לעורכים שנחשבים לברי-סמכא בתחום מסויים (שבו הם אמורים לבדוק גרסאות). כרגע אין הסכמה בוויקיפדיה הגרמנית כיצד תינתן הרשאה זו, והדבר בדיון.

סימון גרסה כאמינה הוא דומה לסימונה כנקייה. על מנת להיחשב כאמינה, על הגרסה להיות חפה מקביעות שגויות ומהשמטות מהותיות שיש בהן כדי להטעות את הקורא (למשל, אי-אזכור של תורת היחסות בערך על אלברט איינשטיין). מכאן, שגם ערכים קצרים יכולים להיות מסומנים כאמינים, להבדיל למשל מערכים מומלצים. אין בסימונה של גרסה כאמינה אמירה על סגנון הערך ודרך הכתיבה שלו.

הגדרת דפים עריכה

למפעילי מערכת היכולת לשנות את הגדרות ברירת המחדל של דפים באמצעות דף מיוחד.

המפעילים יכולים לבחור בין שתי אפשרויות בשתי ההגדרות הבאות:

 • הגרסה שתוצג בפני הקורא בתצוגה רגילה של הערך:
  • "הגרסה המסומנת; ואם אין כזו - הגרסה האחרונה"
  • "הגרסה האחרונה"
 • בתור הגרסה המסומנת תחשב:
  • "הגרסה האמינה אחרונה; ואם אין כזו - הגרסה הנקייה האחרונה"
  • "הגרסה המסומנת (אמינה או נקייה) האחרונה"

מעקב עריכה

סדרה של דפים מיוחדים ויומנים מאפשרת מעקב מלא אחר השימוש בהרחבת סימון הגרסאות. ניתן לעקוב אילו דפים הם בעלי גרסה נקייה, אילו בעלי גרסה אמינה, מי סימן גרסאות כנקיות וכאמינות ומתי, מי הם בעלי ההרשאות לסמן גרסאות כנקיות וכאמינות, וכיוצא בזה.

קישורים חיצוניים עריכה