חשבון זה משמש עבור עריכות אוטומטיות או חצי אוטומטיות מטעם Ijon.

נכון לרגע זה, החשבון משמש לעריכות באמצעות הכלי ויקיפדיה:Check Wikipedia. בעתיד, ייתכן שישתמשו בו הליכים אוטומטיים אחרים שאפתח.

בכל שאלה, נא לפנות אלי בדף המשתמש שלי. Ijon