משתמש:Ormordo/מועצת התלמידים והנוער המחוזית מחוז חיפה

סמליל מועצת התלמידים והנוער המחוזית מחוז חיפה.

מועצת התלמידים והנוער המחוזית מחוז חיפה היא אחת משבע מועצות תלמידים ונוער מחוזיות במדינת ישראל, ומהווה הגוף הרשמי והמייצג של בני הנוער והתלמידים ברחבי מחוז חיפה בכיתות ז' עד י"ב בפני מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה במחוז. המועצה פועלת כחלק מ"גלגל המועצות" – מערך המועצות הארצי ומועצת התלמידים והנוער הארצית ולוקחת חלק בועדות הכנסת השונות, ועדות ערער להפסקת לימודי תלמידים בבתי ספר, ועדות היגוי מחוזיות. המועצה אמונה גם על ייצוג הנוער מול אמצעי התקשורת במחוז. המועצה מהווה ארגון גג לכלל מועצות הנוער הרשותיות ומועצות התלמידים ברחבי מחוז חיפה ואחראית על תקינותם והכשרתם. המועצה פועלת בחסות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

מטרות ותפקידי המועצהעריכה

המועצה המחוזית מקובלת כמסגרת חינוכית המקיימת דיאלוג עם נציגי משרד החינוך במחוז חיפה ופועלת בפיקוח ובהנחיה של מנהל חברה ונוער במחוז. בתוקף תפקידה על המועצה לייצג את הנוער מול כל פורום של מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים, התקשורת וגופים ועמותות הקשורים לנוער. תפקידה העיקרי של מועצת התלמידים והנוער המחוזית הוא לספק לכל המועצות הרשותיות והמועצות הבית ספריות שנמצאות בשטחה את הכלים להם הן זקוקות כדי לתפקד ביעילות כמו גם יצוגם בכבוד בפני הגופים המתאימים ברשויות השונות תוך הקפדה מיוחדת על שמירה וחיזוק כוחן של המועצות הרשותיות והבית ספריות. כחלק הכשרת הנציגים במחוז המועצה המחוזית מקיימת סמינר קיץ, גיבושון, סמינר מנהיגות מחוזי בחנוכה, מפגשי פורומי יו"רים ובעלי תפקידים, כנסים מחוזיים, ועידה מחוזית וטקס הענקת תעודות הצטיינות למועצות תלמידים ונוער. בם מתקיימות הכשרות בתחומים ונושאים שונים. מלבד הגדרתה זו חלק ממטרות המועצה הינן לטפח סדר יום ציבורי מחוזי למודעות וקיום חוק זכויות התלמיד, בעיות שונות של בני הנוער במחוז וייצוג תלמידים בועדות ערער הבוחנות הפסקת לימודיהם במוסד חינוכי ולעודד חינוך לערכי דמוקרטיה. כחלק מתפקידה ב"גלגל המועצות" על המועצה המחוזית לייצג את הנוער במועצת התלמידים והנוער הארצית

הרשויות המרכיבות את המועצהעריכה

נציגי המועצה המחוזית מגיעים ממועצות התלמידים והנוער ברשויות הבאות:

מבנה המועצהעריכה

בחירת המועצהעריכה

המועצה מונה נציגים מכיתות ט'-י"ב ללא הבדלי דת, גזע, מין ולאום הפועלים בהתנדבות. נציגיה נבחרים בבחירות דמוקרטיות לפי מפתח נציגות הנקבע בתקנון המועצה מלמעלה מ-15 רשויות בהן פועלות מועצות תלמידים ונוער: חיפה, חדרה, קריית ים, קריית מוצקין, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית טבעון, נשר, זכרון יעקב, פרדס חנה, אור עקיבא, בנימינה- גבעת עדה, טירת הכרמל, עיר הכרמל, מועצה איזורית אלונה, מועצה איזורית חוף הכרמל, מועצה מקומית קציר חריש, מועצה איזורית זבולון ומועצה איזורית מנשה. בנוסף בשנת תשע"ב (2012) הוחלט להוסיף למפתח הנציגות שני נציגים מפורום נחמ"ד – המווה מועצת מנהיגות לנוער דתי.

המליאהעריכה

מליאה היא הגוף הפורמאלי הרחב ביותר של המועצה המחוזית. מליאת מועצת התלמידים והנוער המחוזית מורכבת מנציגים, ממלאי מקום ופעילים. במועצה כ- 50 נציגים על־פי מפתח הנציגויות הנבחרים מהרשויות. כמו כן, נבחרים מכל רשות שני ממלאי מקום המתפקדים כנציגים לכל דבר אך זכות הצבעה ניתנת להם רק במקרה של היעדרות אחד הנציגים הקבועים. מליאת המועצה המחוזית מתכנסת כאחת לחודש במרכז ההדרכה של מינהל חברה ונוער במחוזחיפה.

המזכירות המצומצמת של המועצהעריכה

מזכירות המועצה היא גוף נושאי התפקידים העיקריים במועצה המחוזית בכל פורום שהוא. המזכירות היא הגוף המנהיג את המועצה המחוזית הנבחרת בבחירות דמוקרטיות ע"י ומן המליאה אחת לשנה בדרך כלל לקראת סוף חודש יולי. המזכירות נפגשת לפחות פעם בשלושה שבועות ובראשה עומד יושב ראש המועצה המתפקד כמייצג הרשי של המועצה בפני כל גוף ומנהל את ישייבותיה. לצידו פועל סגן יו"ר המסייע לו בפיקוח על פעילות הוועדות. מזכ"ל (מזכיר כללי) המועצה אחראי על הקשר עם חברי המועצה וביניהם, וכן על רישום, ריכוז והפצה של פרוטוקולים. דובר המועצה, המתמקד בעיקר בתדמית המועצה בכלי התקשורת ובאמירת דברו של הנוער בכל פורום רלוונטי, משמש גם כיו"ר ועדת קשר ופרסום ובכך אחראי גם כעל הקשר בין מועצות רשויות וסיוע לפרסומן במזכירות המצומצמת חברים גם יתר יושבי ראש הוועדות ומבקר המועצה.

המזכירות המורחבת של המועצהעריכה

המזכירות המורחבת כוללת את חברי מזכירות המועצה המחוזית ואת יושבי ראש המועצות הרשותיות במחוז. המזכירות המורחבת תתכנס לפי צורך שיוכרז על ידי מזכירות המועצה המחוזית. המזכירות המורחבת תדון ותגיע לידי החלטות בנושאים אשר נוגעים לרשויות השייכות למחוז. על המזכירות להתכנס לפחות 3 פעמים בשנה.

מבקר המועצה וועדת הבקרה והביקורתעריכה

למועצה קיים גם גוף ניטרלי מהווה והוא ועדת הביקורת. בראש הועדה עומד מבקר המועצה שנבחר על ידי המליאה ונחשב כחבר המזכירות המצומצמת למרות שאין לו זכות הצבעה. על המבקר לרכז נתונים שונים שנאספו ע"י חברי ועדת הביקורת ולעבדם לדו"ח ביקורת שיוגש למליאה המחוזית אחת לשלושה חושים וישקף פעילות וליקויים בעבודת המועצה. כמו כן מבקר המועצה מטפל בכל תלונה על תפקוד של גורם או פעילות שאינה תקינה. חברי ועדת הביקורת, נבחרים אחד מכלל המליאה והרשויות והם חברי המועצה המחוזית אך לא בעלי תפקידים בה. רק יו"ר ועדת הביקורת, מבקר המועצה הארצית, חייב להימנות על חברי המועצה הארצית. בשנת תשס"ח (2008-2009) הוחלט לשנות את שם הועדה לועדת בקרה וביקרות ובכך לשים דגש על חשיבות הבקרה בזמן אמת ולא רק ביקורת בדיעבד.

וועדות המועצה ופעילותןעריכה

כל חברי המועצה הארצית שותפים לפעילות ועדות המועצה. לפי חוקי המועצה, על הוועדות להתכנס לפחות פעם אחת בין כל ישיבות מליאה.

 • ועדת קשר ופרסום תחום פעילותה של הועדה פועל בשני תחומים: תחום הידוק הקשרים- הועדה אחראית על הידוק הקשרים עם המועצות במחוז. תחום הפרסום - הועדה אחראית לפרסם ולדברר את המועצה בקרב התלמידים והנוער במחוז, הועדה אחראית לפרסם את ההחלטות ופעילות המועצה בקרב הציבור, ובקרב מועצות התלמידים הבית ספריות והרשותיות. על הועדה לקדם שיתוף פעולה עם כלי התקשורת השונים כמו:רדיו מקומונים וכו' ולסייע למועצות השונות במחוז גם בתחום זה.
 • ועדת נוער וקהילה (נו"ק), אחראית ליזום ולבצע פעולות המשלבות ומערבות את הנוער בקהילה[1], כמו כן, מאחריותה ליזום פעולות חברתיות לבני הנוער במחוז ולמענו. ועדה זו אחראית גם על תכנון אירועיה של המועצה עצמה, ולגיבושה.הועדה תקדם פרויקטים ערכיים ותעבוד בשיתוף פעולה ותאום מול גופי העוסקים בתחומים שונים: בגרויות, סש"ע (סמים, שתייה, עישון), אלימות, תחבורה, מנהיגות וצו השעה.
 • הועדה האתית-משפטית אחראית לבדוק כי פעולות והחלטות מועצת התלמידים והנוער מחוז חיפה הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון מועצת התלמידים והנוער מחוז חיפה ותקנון העל, לאוכפו, מלבד זה תפקידה לבחון מדי שנה את תקנון המועצה ולהביאו לאישור המליאה, וכמו כן לבדוק את תקינות נציגי המועצה ולפעול בהתקדם. על הועדה לפעול לקידום מודעות זכויות הילד והתלמיד וכן למען הקמת מועצות תלמידים ונוער רשותיות, ומועצות תלמידים בית ספריות חדשות. תעודד ותלווה אותן בתחילת דרכן, תסייע להן לפעול בדרך דמוקרטית, תעזור לחזק את הקשר בין המועצות הבית ספריות למועצות הרשותיות. כמו גם, תסייע הועדה למועצות העירוניות להגדיל את מעגלי הייצוגיות שלהן. הועדה תשלח נציג מטעמה לבחירות לנשיאת תפקידים ולבחירות למועצה המחוזית במועצות הרשותיות על מנת לסייע להן לבצען בדרכים דמוקרטיות וחוקיות. בנוסף יו"ר וועדה יהיה חבר ועדת "אות תקינות המועצה".
 • ועדת בחירות, הגוף האחראי והמפקח על תהליך הבחירות. זוהי הועדה שמתכנסת בזמן בחירות ותפקידה לוודא שהבחירות יתנהלו עפ"י נוהל בחירות ואופן קבלת החלטות, ושישמר במהלכן האופן הדמוקרטי.

מנחי המועצהעריכה

עובד מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. תפקידו להנחות את מועצת התלמידים והנוער לפעילות תקינה ונכונה. באחריותו לסייע בעניינים מקצועיים, ניהולים וארגוניים ככל שיידרש. כמו כן, אין לו הזכות להתערב בהחלטות מועצת התלמידים והנוער מחוז חיפה ולנסות להשפיע על החלטות אלו למעט מקרים הנוגעים לעניינים שמתפקידו להתערב בהם. עליו להיות נוכח בישיבות מליאה, מזכירות מורחבת, ומזכירות מצומצמת.

תקופת הנחייה שם מתכלל תחום שם מנחה
תשנ"ח 1997 - תשס"א 2001 עליזה לנגר
תשס"ב 2001 - תשס"ה 2005 אריאלה גל
תשס"ו 2005 - תשס"ט 2009 מזל לוי
תש"ע 2009 - תשע"א 2011 מזל לוי אשר ארביב
תשע"ב 2011 - 2012 מזל לוי רותי פרקש
תשע"ג 2012 - תשפ"א 2020 גילה בורנשטיין מיכל ישראלי[2]
תשפא 2020 - נוכחי גילה בורנשטיין אור מורדו

נציגות במועצת התלמידים והנוער הארציתעריכה

כחלק מתפקידה להיות גוף מקשר וערוץ הדברות בין מועצות התלמידים והנוער הרשותיות לבין מועצת התלמידים והנוער הארצית עם בחירת המזכירות על מועצת התלמידים והנוער המחוזית – מחוז חיפה לשלוח נציגים למועצת התלמידים והנוער הארצית של מדינת ישראל לפי מפתח הנציגות שנקבע על פיה. המועצה בוחרת באופן חשאי ודמוקרטי למועצה הארצית שבעה נציגים (כאשר שני נציגים לפחות מהעיר הגדולה במחוז) לפי החלוקה להלן: חמישה נציגים + שני מקומות שמורים של העיר הגדולה במחוז חיפה – להלן חיפה + שני ממלאי מקום כאשר אחד מהם היינו מהעיר הגדולה במחוז. בשנת תשס"ז (2006-2007) הוחלט כי הנציגות לארצית מיועדת לתלמידי כיתות ט' ומעלה שהם נציגים קבועים במועצת התלמידים והנוער המחוזית. והיו כאלה לפחות שנה. בשנת תשס"ט (2008-2009) הוחלט כי נציג מועצה מחוזית יוכל להתמודד לנציגות במועצה הארצית אך ורק אם היה נוכח לפחות בשתי ישיבות מליאה של המועצה המחוזית.

בעלי תפקידים במועצת התלמידים והנוער הארצית ממחוז חיפהעריכה

במהלך השנים נציגים רבים מהמועצה המחוזית נבחרו להוביל את המועצה הארצית ולקחו תפקידי מפתח שונים:

תקופת כהונה שם תפקיד
תשס"א 2000-2001 אליקו תורג'מן ס.יו"ר המועצה הארצית
גיא אהרון דובר ויו"ר ועדת פרסום
הדר סקה יו"ר ועדה אתית משפטית
אורלי רויכמן יו"ר ועדת בקורת
תשס"ב 2001-2002 קובי צורף יו"ר המועצה הארצית
תשס"ו 2005-2006 חגי אורן יור ועדה אתית משפטית
תשס"ז 2006-2007 חגי אורן יו"ר המועצה הארצית
תשס"ח 2007-2008 מעיין כהן יו"ר ועדת נוער וקהילה
יהודה חממי יו"ר ועדה אתית משפטית
גל סעדה מזכ"ל המועצה
תשס"ט 2008-2009 ליאור האס יו"ר ועדת נוער וקהילה
תש"ע 2009-2010 אשר אלון מזכ"ל המועצה הארצית
תשע"א 2010-2011 אשר אלון יו"ר המועצה הארצית
לובה שקרוב דובר ויו"ר ועדת דוברות (פרש)
גל אילוז יו"ר ועדת נוער וקהילה
גיא גריאני אחראי תו התקן
תשע"ב 2011-2012 אופק הרניק יו"ר המועצה הארצית
גיא גריאני דובר המועצה הארצית ויו"ר ועדת דוברות
תשע"ג 2012-2013 אוריה דוד יו"ר ועדת נוער וקהילה
תשע"ד 2013-2014 נעם פייגנבאום דוברת המועצה ארצית
עמית דריי מזכ"לית המועצה הארצית
תשע"ה 2014-2015 לי קציר סיו"ר המועצה הארצית
רם בן ישי יו"ר הועדה האתית משפטית
תשע"ו 2015-2016 דניאל זליקוביץ' מזכ"ל המועצה הארצית
תשע"ז 2016-2017 חנן יזדי יו"ר המועצה הארצית
דניאל זליקוביץ' סיו"ר המועצה הארצית
יובל חלביה מזכ"ל המועצה הארצית
תשע"ח 2017-2018 יובל חלביה[3] יו"ר המועצה הארצית
תש"ף 2019-2020 עמית ריבק יו"ר המועצה הארצית (פרש)
איתי קרויטורו יו"ר ועדה אתית מפשטית
תשפ"א 2020-2021 איתי קרויטורו יו"ר המועצה הארצית

הישגי המועצהעריכה

 • "מיצוב המועצה המחוזית-" בזכות מעורבותה של המועצה המחוזית ועשייתה השונה מיצבה המועצה את עצמה כגורם המוביל של המועצות הרשותיות והבית ספריות במחוז חיפה ובקשר עם גלגל המועצות.
 • "מיתוג המועצה המחוזית" – תחת שם וסיסמה אחת עם הקמת אתר אינטרנט מחוזי
 • " מיסוד המועצה המחוזית כגורם הכשרתי מוביל מחוזי"
 • בשנת 2017 המועצה המחוזית השביתה את הלימודים ב8 רשויות מקומיות באזור חיפה עד השעה 12:00 במחאה על העיכוב בפינויו של מיכל האמוניה במפרץ חיפה.[4]
 • "קיום נושאי חתך שנתיים מחוזיים שבאו לידי ביטוי בועידה המחוזית למועצות התלמידים והנוער
שנה נושא חתך שנתי
2006 תרומה לקהילה
2007 הנוער מאיר את הדרך לצדק וסולידריות חברתית / "החינוך למען הנוער הנוער למען החינוך" – חינוך לערכים תקומה והתנדבות
2008 הישגי מדינת ישראל לרגל 60 שנים / תו הנוער למנהיגות עם חזון – מועצות התלמידים והנוער בחברה הישראלית
2009 "שנה ירוקה – עושים למען הסביבה" חשיבה סביבתית ערכית
2010 "תרומה ערכית מאירה חברה ישראלית"
2011 מעורבות והתנדבות הנוער בחברה
2012
2013 נוער לנוער - מתחברים ומשפיעים על איכות החברה
2014 חיבור בין שונים - מקדמים חברה הוגנת
2015
2016
2017 יוצרים חיים משותפים
2018 מנהיגים סובלנות
2019 התמודדות עם מגפת הקורונה
2020 שותפות ואחדות - מתמודדים יחד עם הקורונה
 • " שיתוף פעולה עם הנהלת המחוז וארגונים בקהילה"
 • " השתתפות בועדות הכנסת וועדות היגוי מחוזיות"

אירוח כנסים וועידות ארציותעריכה

כחלק ממערך המועצות הארצי המועצה המחוזית אירחה מספר ועידות ארצית של מועצות התלמידים והנוער שהובילו לשינוי משמעותי בתחום:

 • "שנת תשס"ו (2007) – יוצאים מהבועה " – נושא הועידה היה התנדבות. הועידה התקיימה בעיר חיפה ונחשבה כמוצלחת מאוד.
 • " שנת תשס"ז (2008) – חינוך למען הנוער הנוער למען החינוך" - מחוז חיפה אירוח את הועידה הארצית בשנה השנייה נושא הועידה היה חינוך לאור קיצוץ תקיציבי וחוסר ערכים במערכת החינוך שהורגש ע"י נציגים רבים. הועידה התקיימה בעיר אור עקיבא ובשל עבודת המחוז, נושאה הבוער ודרך העברתה נחשבת כאחד הועידות הכי מוצלחות בשנים האחרונות.
 • שנת תשס"ח (2009) – המועצה המחוזית לא אירחה את הועידה אך הובילה את נושא [[תו תקן] וקריטריונים למועצות שהוכנס כאחד מסעיפי מסמך הועידה הארצי.
 • שנת תשע"א (2011) – "נציג ראוי מוביל שינוי" - הועידה התארחה בחוף הכרמל. הועידה נחשבת לאחת הועידות המוצלחות בשנים האחרונות וכללה החלטה שהובילה המועצה המחוזית ליצירת מערך הכשרה ארצי שבסופו יוענקו תעודות הדרכה לנציגי מועצות.
 • שנת תשע"ט (2018) - "פנים לסובלנות גב לאלימות" - הועידה הארצית התקיימה במרכז הקונגרסים בחיפה.

אות תקינות המועצה – למנהיגות ייצוגית עם חזוןעריכה

קובץ:Ottakinot-mahozhaifa logo.JPEG
סמליל תכנית "אות תקינות המועצה"

בשנת תשס"ח (2008) נוצר ע"י מנחת המועצה המחוזית דאז, מזל לוי, ובוגר המועצה המחוזית, אור מורדו, פרוייקט "תו הנוער- למנהיגות עם חזון" מהווה תכנית לבדיקת תקניות והעקת תו תקן למועצות תלמידים ונוער ובתי ספר ורשויות. לפי הפרוייקט תו התקן יוענק לפי קריטריונים מיוחדים וארציים החל מרמת עבודת המועצה ותקניותה ועד לתמיכת הרשות והתמקצעות רכז הנוער / מנחה המועצה. רשות ומועצה שיקבלו את תו התקן יחוייבו לשמירה על הקריטריונים אחרת תו התקן ישלל ממנה. למרות שבשנה זו ובשנה שאחריה הוחלט לקדם את הנושא במסמכי ועידה הארצית של מועצות התלמידים והנוער הפרוייקט הוקפא.

בשנת תשע"א (2011) בהובלת יו"ר המועצה הארצית דאז, אשר אלון, ואחראי הפרוייקט , גיא גריאני, הוחלט לקדם את הנושא. נעשה מיפוי תקינות של כל המחוזות ובמחוז חיפה מבחינת מצב הרשויות ובתי הספר. הנתונים הוצגו בכנס המחוזי. כמו כן רעיון הפרוייקט גיבש צורה, קריטריונים ותכנית מתווה למחוז ולרשויות לעבודה תקינה. ונערכה עבודת מטה והסברה.

בשנת תשע"ב (2012) הוחלט להוציא לפועל את התכנית בהובלת נציג המועצה המחוזית, גיא גריאני, בוגר המועצה המחוזית , אור מורדו, מנחת מינהל חברה ונוער, מזל לוי, שם ובתמיכת מנהלת המחוז במשרד החינוך, רחק מתוקי התכנית שונתה ל"אות תקינות המועצה – למנהיגות ייצוגית עם חזון"[5] וכללה שני שלבים:

 • "שלב ראשון-" הפצת הפרוייקט ומיון ראשוני בהתאם לקריטריונים ארציים.
 • "שלב שני-" סיור ועדה מיוחדת המורכבת מנציגי המועצה, נציגי מינהל חברה ונוער ובוגרי המועצה במועצות.

אות תקינות הוענק לראשונה ב16 במאי 2012 לשישה מועצות תלמידים בית ספריות וארבע מועצות נוער רשותיות ברחבי המחוז במסגרת "טקס הענקת אותות הצטיינות למועצות תלמידים ונוער במחוז חיפה" שהתקיים בעיר נשר.

לאורך השנים ועם החלת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצות תלמידים ונוער) הוחלט לשנות את שם הפרויקט ל "אישור תקינות המועצה" כמו כן תקינות מועצות התלמידים והנוער פוזר לאורך מספר מוקדי בדיקה:

 • קיום בחירות למועצה (בדיקה לאחר קיום הבחירות)
 • קיום בחירות לבעלי תפקידים (בדיקה לאחר קיום הבחירות)
 • אישור תקנון ותכנית שנתית
 • הוצאת דו"ח ביקורת ראשון
 • בחינה של ועדת בדיקה[6] במעמד רשותי למועצות התלמידים והנוער הרשותיות[7] ולמועצות התלמידים הבית ספריות[8]

סמל ומיתוג המועצהעריכה

בשנת 1999 הוחלט כי סמל המועצה יהיה ציור של לב ההופך לכוכב בצורת מגן דוד ומסביבו הכיתוב "מועצת תלמידים מחוזית מחוז חיפה" סמל זה היה בשימוש עד שנת 2001 בשנה זו המועצה המחוזית לא השתמשה עוד בסמלה והחלה להשתמש בסמל מינהל חברה ונוער במשרד החינוך במסמכיה הרשמיים עם הכיתוב " מועצת התלמידים המחוזית מחוז חיפה" מתחת. בשנת 2006 עוצב סמל חדש ע"י עובדי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך אריאלה גל ודודו ביטל. הסמל עוצב בשחור לבן. הסמל כלל צללית של נער ונערה בצורה זהה לאלו המרכיבים את סמל מינהל חברה ונוער, ציור של גלים וספינה (הזהה לספינה שבסמל העיר חיפה) לציון זיהוי המחוז כמחוז חיפה השוכן בצמוד לים, ועלי זית לציון סמל מדינת ישראל. בחלקו העליון של הסמל נכתב "מועצת תלמידים ונוער מחוזית" ובחלקו התחתון "משרד החינוך – מינהל חברה ונוער". למרות עיצוב הסמל לא נעשה שימוש נרחב בו. בשנת 2007 עוצב הסמל מחדש ע"י דובר המועצה דאז, אור מורדו, לאחר תהליך מיתוג הוחלט להכניס צבעים לסמל ושצבעי המחוז יהיו כחול לציון צבע הים וירוק לציון הסביבה, התווסף אפקט תלת מימד ,הכיתוב הושמט והוחלט ב"מועצת התלמידים והנוער המחוזית " בחלקו העליון, "מחוז חיפה" בחלקו התחתון. הוחלט להסיר את כיתוב משרד החינוך כתוצאה מהחלטה ארצית. בנוסף הוחלט לשנות את סיסמת המועצה שהייתה עד אז מ"מחוז חיפה נגד אלימות" ל "מחוז חיפה צעד אחד לפני כולם". הסמל הופץ, נעשה בו שימוש נרחב ונקבע בפניה של המועצה המחוזית. בשנת 2010 נעשה עדכון לסמל שכלל שיפוץ והתאמה דיגיטלית.

בעלי התפקידים במועצה לדורותיהםעריכה

בכל שנה נבחרים בעלי תפקידים חדשים למועצה. בעלי התפקידים נבחרים בבחירות דמוקרטיות על ידי הנציגים במועצה המחוזיצ. אלו הם בעלי התפקידים של המועצה המחוזית לדורותיהם:

שנת כהונה מנחת המועצה יושב ראש סיו"ר דובר ויו"ר ועדת קשר ופרסום יו"ר ועדת נו"ק יו"ר ועדה אתית משפטית מזכ"ל מבקר ויו"ר ועדת בקרה וביקורת נוסף
תשנ"ח 1997-1998 עליזה לנגר יוסי אברהם
תשנ"ט 1998-1999 עליזה לנגר אליקו תורג'מן שירי בוזגלו גיא אהרון אסף אזולאי הדר סקה אורטל חיים רותי עציון – יו"ר פרסום, שרית מחפודה – יו"ר אירועים
תש"ס 1999-2000 עליזה לנגר שירי בוזגלו אורטל חיים אפרת יולס מיכל גילבר קובי צורף שרון בלום רותי עציון – יו"ר פרסום
תשס"א 2000-2001 עליזה לנגר שירי בוזגלו
תשס"ב 2001-2002 אריאלה גל קובי צורף / אורטל חיים (מ"מ)
תשס"ג 2002-2003 אריאלה גל ליטל טובולסקי
תשס"ד 2003-2004 אריאלה גל לירון (פרשה) / רבקה לונדק
תשס"ה 2004-2005 אריאלה גל דודי אוחיון
תשס"ו 2005-2006 מזל לוי דודי אוחיון אייל נסראלדין יערה בן שושן עומר ארגמן מור פיגנבאום (פרשה) משה מורד
תשס"ז 2006-2007 מזל לוי יערה בן שושן אתי עזרי אור מורדו ענבל משגב שי חן רון זלוטין (פרש)
תשס"ח 2007-2008 מזל לוי יערה בן שושן שירן גילדוב רן יוסף (פרש) ליאור האס טל עזורי נעם אבן צור (פרשה) / מור בר אורי אמרגי
תשס"ט 2008-2009 מזל לוי שי זיון ליאור האס קלי דן אלי ג'יבלי מור בר
תש"ע 2009- 2010 אשר ארביב קלי דן ספיר מנחם חן פנץ רועי אילן טניה זטולוקין
תשע"א 010-2011 אשר ארביב עמית מאיר עמית קפטה יהלי ברמן ליעד אוסמו מעיין עזרא גיא גריאני – אחראי אות התקינות
תשע"ב 2011-2012 רותי פרקש עידן צפניה נופית אבו עמית קפטה (פרש) / גיא גריאני (מ"מ) לידור אוסמו עומרי שוקרון אביב הרוש גיא גריאני – אחראי אות התקינות
תשע"ג 2012-2013 מיכל ישראלי ליאור מרקדו רותם גנץ שילת דרעי אלקנה קפקה
תשע"ד

2013-2014

מיכל ישראלי נעם פייגנבאום רותם גנץ שחר סממה לידור אוסמו רם בן ישי
תשע"ה

2014-2015

מיכל ישראלי רם בן ישי רותם גנץ
תשע"ו

2015-2016

מיכל ישראלי חנן יזדי נוי קריאף יאנה מישייב
תשע"ז

2016-2017

מיכל ישראלי נוי קריאף[9] יובל חלביה
תשע"ח

2017-2018

מיכל ישראלי עמית ואקנין
תשע"ט

2018-2019

מיכל ישראלי שחף פורטנוי מטר פישר
תש"ף

2019-2020

מיכל ישראלי מטר פישר[10] איתי קרויטורו ענבר חרובי פאינה סזונוב יוחאי אמיר בן זסלבסקי
תשפ"א

2020-2021

אור מורדו פאינה סזונוב יוחאי אמיר ליאל סרוסי אמיר צולמן שקדי הכט עומרי אפק[11] אריאל אלדר

בוגרי המועצהעריכה

החל משנת 2006 החלה מסורת בבה בוגרי המועצה המחוזית מסייעים לחברי המועצה בפעילויות השונות ובהכשרה, חפיפה ועשייה שוטפת. עם הקמת עמותת במתנ"ה – עמותת בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית הרשומה ברשם העמותות, הצטרפו אליה בוגרי המועצה המחוזית. מטרתה היא קידום מנהיגות צעירה באמצעות מועצות התלמידים והנוער בוגרי המועצה המחוזית מסייעים לפעילויות המחוז גם במסגרת פרוייקט "אח בוגר של העמותה" בשנת 2011 שלושה מחברי ועד הנהלת מחוז חיפה נבחרו לכהן כחברי ועד הנהלת העמותה: דודי אוחיון, אור מורדו, יהודה חממי. בוגרי מחוז חיפה החליטו על הקמת פורום בתוך העמותה הארצית למחוז חיפה מתוך מטרה לסייע למועצות במחוז בכלל ולמועצה המחוזית בפרט בהדרכות, כנסים ובתפעול היום יומי. עם השנים בוגרים נוספים הצטרפו למאגר בוגרי המועצה המחוזית ולוקחים חלק בתפקידי מפתח במדינת ישראל. כחלק מפעילות הבוגרים ישנם אחים בוגרים המלווים את פעילות המועצה. משנת 2007 - 2020 שימש אור מורדו כאח בוגר של המועצה המחוזית ומ2020 יאנה מישייב בתפקיד זה. ככמו כן מנחת המועצה המחוזית מיכל ישראלי זכתה עמותת במתנ"ה בתואר "המנחה של המדינה".[12]

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מערכת חי פה-חדשות חיפה, מצעד הגבורה הוירטואלי בחיפה • אופטימיות וזיכרון השואה בהובלה חיפאית, חי פה - חדשות חיפה, ‏2020-04-24
 2. ^ "מהתכניות הללו יוצאים מנהיגי העתיד" | גפן מגזין המושבות, gfn.co.il
 3. ^ ראיון עם יובל חלביה, יו"ר מועצת התלמידים הארצית, mako, ‏2017-09-19
 4. ^ תלמידים באזור חיפה ישבתו במחאה על עיכוב פינוי מיכל האמוניה, דבר העובדים בארץ ישראל
 5. ^ חיפה: מנהיגות יצוגית עם חזון | גפן מגזין המושבות, gfn.co.il
 6. ^ ועדה מחוזית לבחינת תקינות מועצת התלמידים בבתי הספר, הורים בקריות, ‏2019-03-13
 7. ^ אות תקינות למועצות הנוער, ניוז חיפה והקריות
 8. ^ אות תקינות ניתן לעשרות מועצות בית ספר בחיפה - רשת ניוזים, ניוזים - צפון, ‏2019-06-18
 9. ^ N12 - מחאת האמוניה: "מחר יהיה מאוחר"‎, N12, ‏2017-02-26
 10. ^ יש כבוד: מטר פישר מנשר נבחר לאות רמון וליו"ר מועצת התלמידים והנוער המחוזית - רשת ניוזים, ניוזים - צפון, ‏2019-09-03
 11. ^ עומרי אפק מנשר נבחר למזכ"ל מועצת התלמידים והנוער המחוזית חיפה - רשת ניוזים, ניוזים - צפון, ‏2020-07-13
 12. ^ עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית), www.facebook.com

תבנית:מועצות תלמידים ונוער בישראל