שלום. עוד לא התפניתי לכתוב כמה שורות אך אעשה זאת בקרוב.