הדף של שאנדור

מטרתי הנוכחית היא רפורמה בערכים הביסיסיים של תורת ההגיון בוויקפדיה. ערכים שלהם תרמתי לאחרונה

היסק

פסוק (לוגיקה)

טענה

הנחה (לוגיקה)