SARS-CoV-2 without background.png משתמש זה לא רוצה להידבק בנגיף הקורונה, וגם אם היה נדבק לא היה חש בכך שום גאווה.


Covid19 vaccine biontech pfizer 3.jpg כויקיפד המבין את חשיבותם של מקורות, משתמש זה תומך בקהילה המדעית והרפואית - והתחסן נגד מחלת הקורונה. לכו להתחסן, זה מציל חיים.

אם לא צבא מקצועי, אפשר לייעל את "צבא העם". איך?

  1. העלאת כף D9 על מחנה דורי, פירוק של יחידת "מיטב" – הקמת מערך מיון, שיבוץ וגיוס אזרחי, חיצוני, עצמאי ובלתי תלוי.
  2. סגירה של גל"צ וגלגלצ.
  3. אזרוח מלא של נציבות קבילות החיילים, תוך כדי הענקת סמכויות נוספות וחיזוק כוח הגוף.
  4. צמצום המטה הכללי.
  5. העלאת גיל הפרישה מ-46 ל-55.
  6. איזון הפנסיות התקציביות, כך שהשתתפות חיילי הקבע בצבירה תגדל ומחויבות הצבא תפחת.
  7. הגברת ייצוא התעשייה הביטחונית.
  8. הורדת גיל ההשתמטות מ-24 ל-21.
  9. עידוד חלופות שירות אזרחיות.
  10. רפורמה עמוקה, שורשית ותהומה בהכשרת קצינים.

דונו, יש פה דף שיחה.

MOO SIZLAKmO,ooo sizlak2.png