בס"ד נעשה ונצליח

זה היה חודש קשה מאוד, אבל בסוף ניצחנו, כל הכבוד לצה"ל

כולנו בוכים ומבכים על חורבן ארץ ישראל. ישיבת הסדר נווה דקלים תובב"א
מצפים לביאת גואל בקרוב. בתי חומש תובב"א