ערכים שכתבתי (22)עריכה

טכנולוגיה סטטיסטיקה ומדעי המחשב (4): זיהוי דובר, הורדת ממד, מוצר בר-קיימא מינימלי, משפט PCP

היסטוריה ואנתרופולגיה (3): זכות הבחירה לנשים באוסטרליה, יום השוויון לנשים, פרס סיאול לשלום

אישים ונשים (3): הנדה קאדר, שייח'ה יוסוף חסן אל-ג'ופאירי, פריטילאטה ואדדאר

ביולוגיה (11): צורית (צמח), על-קבוצות הקשורות לחלוקה המודרנית של האיקריוטיים (Stramenopiles, Amorphea, Diaphoretickes, על-קבוצת SAR), הגלאוקופיטים, טקסונומיה של טחבים (צנופית, דיקרנלה, Pottiaceae, ), גמטופור, גוטציה

אסטרונומיה (1): OTS 44

והנה כמה קראו אותם

ערכים אשר עבדתי עליהם בצורה משמעותית (8)עריכה

טכנולוגיה סטטיסטיקה ומחשבים (1): אלגוריתם k-מרכזים

ביולוגיה (5): פקיצטוס, איקריוטים (בעיקר עדכון לסיסטמטיקה המודרנית), חוריריות, טחבי עלים, כחוליות

אישים (2): אלכסנדר סולז'ניצין, לב פולוגייבסקי

ערכים שאני מעוניין לכתוב בעתידעריכה

הר מנסלו (אנ)

ערכים בנושא פסיכואקוסטיקה(אנ'): סולם מל(אנ'), סולם ברק(אנ'), מקדמים קפסטרליים בסולם מל(אנ')

דפים חשובים לשימושעריכה

ויקיפדיה:מדריך לעיצוב דפים/בעלי חיים

תמונות טבע מארכיון קקל