סטרומה (כלורופלסט)

מושג בבוטניקה
יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: סגנון לא מדעי.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

סטרומה הוא מושג בבוטניקה של תא צמח, שמתייחס לנוזל שקוף המקיף את הגראנום (תילקואידים הקרבים זה לזה, ויוצרים אזור צפוף של שקיקים) הנמצאים בתוך הכלורופלסט. במילים אחרות, נוזל הכלורופלסט.

תהליך הפוטוסינתזה מתרחש בכלורופלסט בשני שלבים:

  1. השלבים הפיזיקליים של הפוטוסינתזה המתרחשים בתילקואידים. שלבים אלה נקראים גם "ריאקציית האור", מכיוון שריאקציה זו תלויה באור ישיר כדי שתתרחש. בשלב ריאקציית האור משמשת אנרגיית האור ליצירת ATP ו-NADPH.
  2. השלבים האנזימטיים של הפוטוסינתזה מתרחשים בסטרומה. הם נקראים גם "ריאקציית החושך" (זהו שם נפוץ, אם כי איננו מדויק מדעית; השם הנכון הוא "מעגל קלווין"). התהליך נקרא כך מכיוון שאינו זקוק לאור ישיר על מנת שיתרחש (אך אינו יכול להתרחש בחושך מוחלט).

בשלב זה מולקולות פחמן דו-חמצני הופכות למולקולות סוכר.

סדרת התהליכים הביוכימיים וסדרת תהליכי החמצון-חיזור אשר מתרחשים בסטרומה נקראים "מעגל קלווין". התהליכים המתרחשים בסטרומה (ונקראים, כאמור, "מעגל קלווין") מתחלקים לשלושה: קיבוע הפחמן הדו-חמצני, חיזור וזרחון - שבו משתמשים בתוצרי השלב הראשון (ATP ו- NADPH), ומחזור ריבולוז 1-5 ביפופסט. בנוסף לכך, הסטרומה אוצרת את הדנ"א של הכלורפלסט ואת ריבוזומי הכלופלסט.

בסטרומה מתרחש תהליך שעתוק בנוסף לתהליכים האינזימטים של הפוטוסינתזה. מספר חלבונים ספציפיים של הכלורופלסט נוצרים בסטרומה עצמה.

דבר מיוחד בסטרומה היא העובדה שמתרחש חיבור של חומרים אורגניים, בניגוד למטריקס (נוזל המיטוכונדריה) שבו מתרחש פירוק של חומרים אורגניים.

סטרומה למלהעריכה

סטרומה למלה (באנגלית: Stroma lamellae), היא תעלה חלולה דמוית צינור, מצויה בתוך הכלורופלסט.

הסטרומה למלה מחברת בין גרנום לגרנום (כל גרנום בנוי מ-2 עד 100 תילקואידים). תפקיד הסטרומה למלה להוביל נוטריינטים וחומרי הזנה הנחוצים לתילקואיד לתפקוד. לסטרומה למלה ולתילקואיד ממברנה משותפת.

לקריאה נוספתעריכה

  • Molecular Biology of the Cell - fifth edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter - 2008