עבודת כפיים

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

מונחים קרובים
  • עבודה סיזיפית – עבודת פרך חסרת תכלית. מקור הביטוי במיתוס של סיזיפוס מן המיתולוגיה היוונית
  • עבודת כפייה – עבודה (על פי רוב קשה ומאומצת) המבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך

ראו גם