עיצורים מלועלעים

קבוצת עיצורים

עיצורים מלועלעים (Pharyngealized) הם עיצורים הנחתכים בלוע בנוסף לבסיס החיתוך הראשי כך שבעת הגיית העיצורים ישנה התכווצות של שרירי הלוע (מעין הגיית ע במקביל להגיית העיצור). הדרך לסמן עיצור מלועלע באלפבית הפונטי הבינלאומי היא:

  • רישום סימן שאלה מוקטן מימין לסימן העיצור הבסיסי [ˤ]. לדוגמה: [dˤ] היא הגרסה המלועלעת של [d].

הערבית משתמשת בהגייה מלועלעת עבור ארבעת העיצורים הנחציים הבאים: האות ص מייצגת עיצור מכתשי מלועלע, חוכך, אטום [sˤ], האות ض מייצגת עיצור מכתשי מלועלע, סותם, קולי [dˤ], האות ط מייצגת עיצור מכתשי מלועלע, סותם, אטום [tˤ], והאות ظ מייצגת עיצור מכתשי מלועלע, חוכך, קולי [zˤ] או עיצור שיני מלועלע, חוכך, קולי [ðˤ].

העיצורים המלועלעים עריכה

  • עיצור מכתשי מלועלע, סותם, קולי []
  • עיצור מכתשי מלועלע, סותם, אטום []
  • עיצור מכתשי מלועלע, חוכך, קולי []
  • עיצור מכתשי מלועלע, חוכך, אטום []
  • עיצור מכתשי מלועלע, מקורב צדי [lˤ]
  • עיצור מכתשי מלועלע, חוכך צדי, אטום [ɬˤ]
  • עיצור שיני מלועלע, מחוכך, קולי [ðˤ]
  • עיצור לועי מלועלע, סותם, אטום []


קישורים חיצוניים עריכה