פתיחת התפריט הראשי

פלוגת חיל קשר

(הופנה מהדף פלחי"ק)

פלוגת חיל קשר (פלחי"ק) היא פלוגה המצויה בכל חטיבה לוחמת של זרוע היבשה. הפלוגה כפופה מקצועית לחיל התקשוב ואחראית לכל תחום הקשר, האלקטרוניקה, התקשורת והמחשוב בחטיבה.

תפקידי הפלוגהעריכה

 • תחזוקת מערכות צי"ד.
 • תמיכה במערכות הקשר והמחשוב של הגדודים הלוחמים השייכים לחטיבה.
 • שמירה על תקינות מערכות תקשוב בחמ"לים וברכבי החטיבה.
 • שמירה על ביטחון הקשר בחטיבה (תפקיד אותו חולקת הפלוגה עם מחלקת המודיעין של החטיבה). חייל בפלוגה רשאי על פי הפקודות להגיש תלונה נגד כל גורם בחטיבה שביצע עבירת ביטחון מידע.
 • הדרכת משתמשים בנוגע לשימוש נכון במערכות התקשוב בחטיבה.

מפקד הפלוגה נקרא קשר"ח (קצין קשר חטיבתי). דרגתו על פי רוב היא סרן או רב-סרן, והוא אחד מקציני המטה האג"מיים בחטיבה, לצד הסמח"ט, קצין האג"ם, הקמ"ן ומפקד הסיוע החטיבתי. בשגרה (להבדיל משעת חירום) יש הבדל משמעותי בין תפקידי הפלחי"קים בחטיבות מרחביות לתפקידם בחטיבות אורגניות, הנובע מאופי העבודה של החטיבות.

מחלקות בפלוגהעריכה

כבכל פלוגה, גם פלוגות חיל הקשר מחולקות למחלקות:

 • מחלקת האלחוט - אחראית על הפעלת קשר הרדיו בכלים השונים (נגמ"שים, טנקים, פומות וכו') ובחמ"לים. במקרים מסוימים מחלקת האלחוט מתחלקת למפעילי רדיו ולמפעילי צי"ד.
 • מחלקת המחשוב - אחראית על מחשבי החטיבה הן מבחינת תקינותם והן מבחינת חיבורם למערכת השו"ב החטיבתית. אחראית גם על מערכת הטלפוניה.
 • מחלקת הקצ"ק - מפקד המחלקה הוא הקצ"ק (קצין ציוד קשר). ביחד עם שאר החיילים שמתחתיו (אשר עברו בדרך כלל קורס רכז אמצעי תקשוב) הם אחראים למחסני הקשר החטיבתיים וסיפוק ורישום ציוד מגדוד הקשר באוגדה הממונה עליה ליחידות החטיבה ולגדודים והיחידות הכפופים לחטיבה.
 • מחלקת טכני - על מחלקה זו מפקד הטכנ"ר (טכנאי ראשי). מחלקת טכני אחראית על מעבדת התיקונים לציוד קשר שניתן לתקן במסגרת החטיבתית, כל ציוד אשר לא ניתן לתקן במסגרת החטיבתית מועבר לאוגדה. כמו כן המחלקה אחראית לבדיקות שגרתיות למתקני ורכבי היחידה המבצעיים ובמחסנים.
 • מחלקת הכ"ס (כתב סתרים) - אחראים על הטענת ציוד ההצפנה, אחסנתו, עדכונו ותחלופת מפתחות ההצפנה.

כח אדםעריכה

כח האדם בפלוגה כולל חיילים שעברו בדרך כלל אחד מהקורסים הבאים[1]:

 • קצין תקשוב קרבי - מפקד הפלוגה וסגנו, ובחלק מהפלוגות גם עוזר מפקד (ע. קשר"ח).
 • קצין ציוד קשר (קצ"ק)
 • אלחוטן ראשי (אל"ר)
 • טכנאי ראשי (טכנ"ר)
 • מחסנאי פקיד טכני (מפ"ט)
 • מפעיל/ת דיגיטל מבצעי נייד
 • רכז אמצעי תקשוב
 • טכנאי תקשוב מבצעי
 • מנהל רשת מחשוב (מר"מ)
 • מפעיל צופן וביטחון
 • טכנאי מערכות מחשוב (טמ"מ)
 • טכנאי תקשורת רחבת סרט (טתר"ס)
 • אחראי חומר מסווג (אחמ"ס)
 • בודק ציוד אלקטרוני
 • בודקת ציוד קשר (בצ"קית)
 • קווני שדה
 • מגן צופן
 • מדריכי קשר

פלוגת חיל קשר בחטיבות חיל הרגליםעריכה

בחטיבות חיל הרגלים, פלוגה זו אחת הפלוגות הייחודיות במפקדת החטיבה בחטיבות הרגלים בצה"ל.

פלוגת חיל קשר בחטיבות חיל השריוןעריכה

בחטיבות חיל השריון, פלוגה זו אחת הפלוגות הייחודיות במפקדת החטיבה. תפקידם של החיילים הוא לסייע למפקד החטיבה בכל אשר יצטרך בשעת הקרב, אך בניגוד לפלוגות חי"ר - למפקד החטיבה אין קשר צמוד אליו בתוך הטנק בשעת יציאה לקרב. חיילים אלה עוברים קורס מת"ם (מפעיל תקשוב מבצעי) בבה"ד 7. הפלוגה עצמאית כאחת מהפלוגות החטיבתיות (יח"טיות) הכפופה ישירות למח"ט.