פרופילאות פלילית

יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ויקיזציה.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

פרופילאות פלילית היא תחום יישומי בקרימינולוגיה.

מטרות עיקריותעריכה

  • צמצום מספר החשודים בביצוע עבירה בכלל ועבירות סדרתיות בפרט - זהו התחום המוכר יותר לציבור[1], והוא גילוי העבריין שזהותו אינה ידועה. בדרך כלל מדובר במקרים של עבירות סדרתיות, היינו רצף של עבירות המבוצעות על ידי עבריין מסוים, (או עבריינים מסוימים), או אף במקרה של פשע בודד וקיצוני. מצב זה מתאפשר לאור הניסיון הפורנזי המצטבר, לפיו שיטת ביצוע העבירה קשורה למאפייני האישיות של העבריין. לכן ינתח הפרופילאי לא רק את זירת העבירה, ואת כל העובדות העולות ממנה, לרבות עובדות שיתבררו מהבדיקות הפורנזיות, אלא גם את כל הממצאים המתייחסים לאינטראקציה בין העבריין ובין הקורבן. במקרים בהם מחפשים את העבריין שזהותו אינו ידועה, עבודתו של הפרופילאי יכולה לסייע במיקוד כיווני החקירה, ובכך לחסוך שעות עבודה רבות של החוקרים, משאבים יקרים, ומעל לכול - קורבנות נוספים.
  • הערכת אישיותו והתנהגותו של הנחקר, להשגת תשאול אפקטיבי - תחום נוסף בפרופילאות הפלילית, ההולך ומתפתח בשנים האחרונות, הוא הכנת פרופיל יחידני על נחקר, בדרך כלל חשוד, לצורך תשאולו המוצלח. דוח הפרופילאי כאמור, יוכן ויוגש לחוקר במהלך ההכנות לתשאול (כאשר מדובר בתשאול יזום ומתוכנן מראש), או תוך כדי תהליך החקירה (כאשר מדובר בחשוד שנעצר ללא הכנות מקדימות, למשל חשוד שנתפס "על חם"). דוח הפרופילאי יחשוף בפני החוקר "נקודות תורפה" באישיותו של הנחקר, שדרכן ניתן להפיק מהנחקר את מירב המידע והראיות שהחוקר שואף לקבל ממנו, ובכלל זה השגה כדין, של הודאה תקפה. המושג "נקודות תורפה" מתייחס למכלול הגורמים היכולים לסייע להשגת מטרות התשאול, ובכלל זה: מניעים של הנחקר, לחצים הפועלים עליו, אינטרסים, וסוג האישיות (מוחצן - מופנם ועוד). כל אלו ישמשו את הפרופילאי לגבש את המלצותיו לגבי טכניקות התשאול המתאימות ביותר למקרה הנדון.

תחומים משניים של הפרופילאותעריכה

בנוסף לשני התחומים העיקריים, שתוארו לעיל, ניתן למנות תפקידים נוספים של הפרופילאות, כגוף סיוע, ייעוץ ותמיכה בקבלת החלטות, במקרים ובמצבים הבאים:

  • עידוד עדים לשתף פעולה - עדים בכלל ונפגעי עבירה בפרט, מהווים מוקד נוסף לעבודתו של הפרופילאי. התופעה שקורבן נמנע מלהתלונן, או מסרב לשתף פעולה עם עובדי הרשויות ידועה ומוכרת. במקרים רבים, העדר תלונה, או שיתוף פעולה כאמור, עלולים לאיין את האפשרות לסייע לנפגע העבירה, מצד אחד; או לתפוס את העבריין ולהביאו לדין, מצד שני. הפרופילאי יכול במקרה כזה לייעץ לחוקר כיצד לפתח אינטראקציה עם העד, או הקורבן, שבמהלכה יקבל המתשאל את המידע, או הראיות הדרושות.
  • קיום סימולציות (מקרים ותגובות) - בעולם מקצועי ופתוח לתקשורת ההמונים, משחקי תפקידים הם חזון נפרץ. חוקרים ונחקרים, אנשי עסקים ורבים אחרים, אפילו פוליטיקאים; מקיימים סימולציות, בהנחיית מומחים, לשיפור ביצועיהם והופעתם, ובכלל זה כעדים לעדות בבית משפט. הפרופילאי יכול להיות מנחה מצוין לתהליך זה.
  • איכון נעדרים - חקירת אירוע של נעדר היא חקירה ייחודית במסגרת החקירות הפליליות. ראשיתה בבדיקת נסיבות ההיעדרות. ככל שממצאי החקירה יובילו למסקנה כי נסיבות ההיעדרות אינן קשורות בעבירה פלילית (חטיפה, או כליאה בלתי-חוקית), אזי תתמקד החקירה באיכון הנעדר - גם לצורך הצלת חייו במקרים מסוימים. ככל שהנעדר נושא עמו פוטנציאל רב יותר ליפול קורבן לעבירה, או לסכן את נפשו, אזי חוות דעתו של הפרופילאי הפלילי תהיה קריטית יותר לצורך הפעלה יעילה של מאמץ החיפושים אחריו.
  • משא ומתן באירוע משברי - לעיתים מתעורר צורך לערוך פרופיל באירוע משברי, כאשר לא רק שהזמן העומד לרשותו של הפרופילאי מצומצם, אלא גם סכנה מיידית נשקפת לחיי אדם בזמן אמת. לדוגמה בעת אירוע של תפיסת בני ערובה ומיקוח על השגת תועלות או טובות הנאה; או בעת חטיפה לשם קבלת כופר וכיוצא באלה. במצבים אלו הפרופילאי יכול להכין פרופיל ממצה, על מנת לייעל את המשא ומתן עם החוטפים, לצמצם את הסכנות, ולסייע בקידום האינטרסים המבצעיים של הרשויות, למשל, "למשוך זמן" במשא ומתן, כדי לאפשר לכוחות מיוחדים לבצע פעולה מבצעית לחילוץ בני הערובה, או לאיתור החוטפים.
  • גיוס והפעלת מקורות וסוכנים - תחום ייחודי נוסף בפרופילאות הפלילית, שהעיסוק בו בספרות המדעית הוא מצומצם ביותר, הוא פרופילאות לגיוס והפעלת מקורות מודיעין וסוכנים חשאיים. כאן קיימת חשיבות לא רק להערכת אמינות המקור ולשימור מניעיו לשם המשך בפעילותו המבצעית לספק מודיעין, אלא גם לסכל מצב של "חציית קווים" ובגידה במפעילים.
  • הערכת מסוכנות - תכליתה של הערכת מסוכנות היא צפי של התנהגות אלימה כלפי האחר והתנהגות אובדנית. הערכת מסוכנות נעשית בדרך כלל במקרים של אלימות במשפחה, אך גם לצורך קבלת החלטה על מעצר ושחרור של חשוד או של נאשם במקרים אחרים. עם זאת, הערכת מסוכנות נעשית גם לעדים מאוימים, בכל הנוגע לסכנות הנשקפות להם.

תחומים נוספיםעריכה

עם ההכרה במרכזיות הפרופילאות הפלילית כתחום יישומי וכמקצוע, הלכה והתפשטה הפרופילאות לשטחים נוספים מעבר למימד הפלילי, ובכלל זה ניתן למנות את הפרופילאות לטרור (Terrorism Profiling), פרופילאות לסינון ומיון מועמדים למשרות או לקוחות, ופרופילאות בעולם התוכן העסקי Competitive Intelligence. תחום העיסוק של הפרופילאי הוא רחב מאוד ומחייב לא רק התמקצעות במגוון של תחומים במדעי החברה וההתנהגות, אלא גם ניסיון עשיר בתחום.

בישראלעריכה

במשטרת ישראלעריכה

מערך הפרופילאות במשטרת ישראל עבר טרנספורמציה מיחידת מז"פ, פסיכולוגיה חקירתית, ליחידת החקירת במדור סיוע חקירתי שבמטה הארצי בירושלים. ראש התחום הוא רפ"ק רונן מנחם, המרכז את נושא הפרופילאות בפשיעה חמורה ותיקי נעדרים תוך כתיבת דוחות אופרטיביים ליחידות החקירה השונות.

לימודי פרופילאות פליליתעריכה

נכון לשנת 2021, במדינת ישראל מתקיימת תוכנית אחת ללימודי תעודה בפרופילאות פלילית באוניברסיטת אריאל בלבד. הלימודים נערכו תחילה בקמפוס האוניברסיטה ששכן בשכונת רמת אביב בתל אביב-יפו, ובשנת 2019 עבר משכנו לשכונת מונטיפיורי בתל אביב-יפו, שם נערכת תוכנית הלימודים. ארכה של תוכנית הלימודים היא שנה אקדמית אחת, ולתוכנית הלימודים ניתן להתקבל על בסיס זכאות לתואר אקדמי. החל משנת 2017, ניתן ללמוד קורס גם באוניברסיטת בר-אילן - קורס סמינריוני בפרופילאות פלילית, שאינו מקנה הסמכה כלשהי ולא תעודת בוגר בלימודי פרופילאות פלילית, שכן מוצעת באוניברסיטת אריאל.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • דוידוביץ אבי, ושיודע לשאול: על התשאול המקצועי והאפקטיבי, אופיר ביכורים, 2010

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ בעיקר מהסרט "שתיקת הכבשים" משנת 1991