פרנסה היא מקור הכנסה של אדם למימון צורכי הקיום שלו.

מקור פרנסה עיקרי הוא הכנסה מעבודה, כשכיר או כעצמאי. מקור זה משמש את מרבית האנשים מיום כניסתם למעגל העבודה, בדרך כלל בעשור השלישי לחייהם, ועד לפרישתם ממנו, בדרך כלל בעשור השביעי לחייהם.

למי שאינו מסוגל לפרנס עצמו מעבודה, כתוצאה מנכות, מספקת מדינת הרווחה פרנסה בסיסית באמצעות ביטוח לאומי, בדמות קצבת נכות. גם במקרים של חוסר יכולת זמני להתפרנס מעבודה מספק הביטוח הלאומי גמלאות מחליפות שכר. מקרים אלה כוללים, בין השאר:

לאחר הפרישה מעבודה, בעקבות הגעה לגיל פרישה או מחמת נכות, מקור פרנסה עיקרי הוא תשלומי פנסיה, הניתנים לאדם בהתאם לזכויות שצבר בשנות עבודתו.

מקורות נוספים:

קישורים חיצוניים עריכה