צוות משא ומתן משטרתי

צוות משא ומתן משטרתי הוא יחידה או חוליה רשמית, בדרך כלל משטרתית, המיומנת ומופקדת על ניהול משא ומתן עם מפגעים (מחבלים, חוטפים, מתאבדים-בפוטנציה) לשם ניטרול הסכנה או השגת פשרה. היחידה המשטרתית הרשמית הראשונה שהוקמה כצוות משא ומתן הייתה זו של פרנק בולז במשטרת ניו יורק.

ניהול משא ומתן הוא אינטרס מיידי של רשויות החוק והסדר בעת משבר, וזאת לא רק למציאת פתרון מוסכם על המפגע, אלא גם למטרות אלטרנטיביות כמו להרוויח זמן או להשיג מידע נוסף על האירוע, על בני הערובה או על כוונותיו ועל אישיותו של המפגע (לעיתים לשם התשתו או ריכוכו). המשא ומתן המיידי מתנהל בכל דרך אפשרית בשעת האירוע - כמו בשיחה מבעד לדלת סגורה, דרך הטלפון, או אפילו באמצעות כריזה במגפון

בדרך כלל מעדיף צוות המשא ומתן לנהל את השיחות באמצעות מכשיר טלפון נייד המסופק למפגע על ידי המשטרה, וזאת על מנת לאפשר בלעדיות של שיחה עם המפגע וניתוקו מאמצעי תקשורת עם גורמים אחרים (כמו התקשורת). לשם כך גם מנתקת המשטרה לעיתים את חיבור הטלפון הרגיל אל המתחם.

מקרים מפורסמים בהם היה מעורב צוות משא ומתן עם החוטפיםעריכה

ראו גםעריכה