צירוף אפיני

במתמטיקה, צירוף אפיני של וקטורים x1, ..., xn הוא צירוף ליניארי

שבו סכום המקדמים הוא 1, כלומר:

.

הווקטורים משוכנים במרחב וקטורי V מעל שדה K; והמקדמים הם סקלרים ב-K.

מושג זה חשוב בגאומטריה אוקלידית.

בהינתן העתקה אפינית, כל צירוף אפיני של נקודות שבת של ההעתקה גם הוא נקודת שבת של ההעתקה, לכן נקודות השבת יוצרות מרחב אפיני (בתלת-ממד: קו, מישור והמקרה הטריוויאלי של נקודה והמישור כולו).

מוטיבציהעריכה

נניח שיש אי ודאות בנקודת הראשית במרחב מסוים ואנו חושבים שזאת נקודה p (אך למעשה זו נקודה אחרת). נניח שרוצים לחבר שתי נקודות: a ו-b. נמתח קו מנקודה p לנקודה a, קו נוסף מנקודה p לנקודה b וניעזר בכלל המקבילית למצוא את נקודה a+b לפי הנחתנו לגבי הראשית. למעשה קיבלנו את הנקודה p + (ap) + (bp). באופן דומה נוכל ליצור צירוף ליניארי של a ו-b או של כל קבוצה סופית של וקטורים. לרוב, נקבל תשובה שגויה (בגלל ההנחה לגבי הראשית), אולם אם סכום המקדמים של הצירוף הליניארי הוא 1 התשובה תהיה נכונה.

תיאור ההוכחה: נניח   הוא תוצאת צירוף אפיני של וקטורים   עם מקדמים  . באופן דומה   הוא צירוף אפיני עם אותם מקדמים, של הווקטורים המוזזים  , אזי: