קאהן

שם משפחה (Kahn)

קאהן (לעיתים כהאן או כאהן) הוא שם משפחה. משמש יהודים כגרסה של השם כהן ומהווה אחד משמות משפחות כהן וכשם משפחה גרמני שמשמעותו סירה קטנה.


האם התכוונתם ל...

דמויות בדיוניות

ראו גם