קהלתה

אחת התחנות המוזכרת בבמדבר, ל"ג, כ"ה-כ"ו, בתרגום השבעים מופיע השם מקהלת

קְהֵלָתָה, אתר מקראי, מתחנות ישראל בנדודיהם במדבר. בני ישראל חנו בקהלתה בדרכם מריסה ומשם המשיכו להר שפר. שמו של האתר מופיע בספר במדבר, פרק ל"ג, פסוק כ"ב.

מפה של נדודי בני ישראל משנת 1641

שמה של קהלתה נעדר מרשימות תחנות המסע לארץ ישראל ממצרים המופיעות בשמות[1]. יש הטוענים כי קהלתה היא מקהלות, אחת התחנות המוזכרת בבמדבר, ל"ג, כ"ה-כ"ו, וזאת לפי שבתרגום השבעים ובתרגום המיוחס ליונתן מופיע השם מקהלת גם עבור תחנה זו.[2] נראה כי השם קהלתה מובנו התכנסות.[3]

לפי התרגום המיוחס ליונתן, שמה של התחנה ניתן לה כי שם אירע מעשה קורח שנקהל על משה ואהרן.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ספר שמות, פרק י"ב, פסוק י"ט
  2. ^ צבי קארל, תרגום השבעים לתורה, ירושלים, קרית ספר, 1979, עמ' 192.
  3. ^ אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו, כרך ז', ירושלים, מוסד ביאליק, 1950, עמ' 83.


קודמת:
ריסה
נדודי בני ישראל במדבר הבאה:
הר שפר