קוץ (פירושונים)

שם משפחה

האם התכוונתם ל...

קוץ':

ראו גם