קטגוריה:משפחת אלישיב

 
 
 
 
 
 
שלמה אלישיב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם אלישיב
 
חיה מושא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוסף שלום אלישיב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בת-שבע קנייבסקי
 
חיים קנייבסקי
 
שושנה
 
יצחק זילברשטיין
 
לאה
 
עזריאל אוירבך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאה קולדצקי
 
שלמה קניבסקי
 
 
 
לאה קוק
 
דב קוק