ריבית פריים

יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: ניסוח קלוקל משולב בפרשנות שגוייה ומידע פופוליסטי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ריבית הפרייםאנגלית: Prime Rate) היא ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות, שנקבעת בידי כל בנק עבור עסקה שבטיפולו.

בהלוואות, הגורם המלווה מוסיף על ריבית הפריים ריבית נוספת, כאשר נהוג לכנות אותה "פריים פלוס". הריבית המתווספת לפריים עשויה להיות בהצמדה למדד או קבועה. עם זאת, ייתכנו הלוואות בריבית נמוכה מריבית הפריים (ריבית "פריים מינוס"), כגון משכנתאות לדיור, בשל גודל ההלוואה ושעבוד נכס איכותי לטובת הלוואה. הריבית מהווה מקור הכנסה לגורמים המלווים, ושיעור הריבית נוספת לפריים נובע בין השאר מהתחרות בין הבנקים[1], עלויות התפעול של מערך ההלוואות[2], ונטען כי תוספות הריבית יכולות גם לייצג את הסיכון והלימות ההון של הלקוח בהלוואה[3].

גובה ריבית הפרייםעריכה

במרבית מדינות העולם נקבעת ריבית הפריים בפועל, כנגזרת של הריבית הנקבעת על ידי הבנק המרכזי, דוגמת בנק ישראל או הבנק הפדרלי של ארצות הברית, על בסיס שיעור הריבית שהוא קובע בהלוואותיו לבנקים וגופים פיננסים גדולים אחרים.

ריבית הפריים בישראלעריכה

עקרונית, כל בנק בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו, בהתחשב בריבית בנק ישראל.

ריבית בנק ישראל היא ריבית הנקבעת בידי מחיר עדיף (אינדיקטיבי) ברמת המאקרו כלכלה, כלומר הריבית שנגבית מבנקים בידי בנק ישראל או בידי בנק אחר. גובה ריבית זו משקף את עלות הכסף בהלוואות חסרות סיכון, ונקבע על-פי אמצע המרווח שבין: הריבית שגובה בנק ישראל על הכספים שהוא מלווה לבנקים, לבין הריבית שהוא משלם על פיקדונות הבנקים בבנק ישראל.

ריבית הפריים היא ריבית הנקבעת בידי מחיר עדיף ברמת המיקרו כלכלה. ריבית הפריים נקבעת על פי אמצע המרווח שבין ריבית בנק ישראל לבין הריבית שגובה הבנק בהלוואות לגורמים פרטיים. ריבית הפריים תלויה גם היא בריבית שגובה בנק ישראל על הכספים שהוא מלווה, שכן לעיתים הבנק נאלץ להזדקק לנזילות מהבנק המרכזי, ועליו להביא בחשבון את עלות גיוס ההון מבנק ישראל. הלכה למעשה (ראה גם גרף למטה), ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%. (לדוגמה, במאי 2019: ריבית בנק ישראל היא 0.25% וריבית הפריים היא 1.75%)

פרסום הריבית ושינוי ריבית הפריים בישראלעריכה

בהיעדר אירועים כלכליים דרסטיים הדורשים התערבות מידית, פרסום הריבית של בנק ישראל מתבצע פעם אחת לחודש, ביום שני האחרון של כל חודש קלנדרי ב-16:00. על סמך ריבית זו נקבע ריבית הפריים שנכנסת לתוקפה אחרי שני ימי עסקים, כלומר, ביום חמישי. עם זאת, מאחר שריבית הפריים תלויה בערכו של ריבית בנק ישראל, היא יכולה להשתנות בהתאם לפרסומים חדשים של בנק ישראל.

ב-24 בנובמבר 2008 הודיע נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, כי החל מחודש דצמבר 2008 תעמוד ריבית בנק ישראל על 2.5%, שיעור הריבית הנמוך ביותר בתולדות המדינה באותה עת. כתוצאה מכך עמדה ריבית הפריים על 4%. מאז בוצעו כמה הפחתות נוספות בריבית בנק ישראל, וכתוצאה מכך ירדה ריבית הפריים לשפלים חדשים :

 

דוגמאות לשימוש בריבית הפרייםעריכה

  • פיקדון בריבית P-3% הוא הפיקדון שקלי, לא צמוד, הנושא בריבית משתנה הנגזרת מריבית הפריים, במרווח של 3 אחוז. לפיכך אם לדוגמה ריבית הפריים בבנקים עומדת על 5.75% במונחים שנתיים, אזי שיעור הריבית השנתי של הפיקדון הוא  . אם במהלך תקופת הפיקדון ישתנה שיעור ריבית הפריים, ישתנה בהתאמה גם שיעור הריבית על הפיקדון, באופן יחסי, מהיום בו השתנתה ריבית הפריים. למשל: אם המשקיע מחזיק פיקדון שבועי מתחדש, ובכל יום שישי יש בו תחנת יציאה, אך ריבית הפריים ירדה ב-0.25 נקודות האחוז ביום חמישי - עד יום רביעי תחושב הריבית בפיקדון לפי שיעור הגבוה ב-0.25 האחוז מהריבית שתחושב בפיקדון מיום חמישי ואילך.
  • ריבית על אשראי בגובה P+4% משמעותה כי הבנק יגבה מהלווה ריבית משתנה לפי שיעור ריבית הפריים בתוספת סיכון של 4 האחוז מעליה - במונחים שנתיים. גם כאן, כל שינוי בשיעור ריבית הפריים יגזור אוטומטית שינוי בריבית על האשראי, גם אם טרם הגיע מועד התשלום. אשראי שכזה יכול להיות משיכת יתר בחשבון עובר ושב, הלוואה, אשראי בכרטיס אשראי, וכדומה.
  • ריבית הפריים משפיעה על הלוואות הצמודות לריבית הפריים, ולא על הלוואות הצמודות למדד. כאשר לקוח בנק מצפה שהריבית במשק תעלה, הוא יעדיף הלוואות בריבית קבועה ופיקדונות על בסיס ריבית הפריים. לעומת זאת בעת תקופה של ירידות ריבית, ריבית הפריים תרד ולכן יעדיף הלקוח הלוואות בריבית הפריים ופיקדונות בריבית קבועה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה