יום עסקים קובע את הזמן בו נעשים חיובים וזיכויים בפעולות בנקאיות. על מנת לאפשר ביטחון בפעילות הכלכלית, מבקשים לקבוע אותם מראש. המועדים תלויים באירועים רבים, למשל סופי שבוע, חגים, חופשות, וגם, באסונות המוניים בלתי צפויים. על כן הם משתנים בין אזורים שונים, ואף במפתיע. אך על מנת להקל על סחר בין אזורי ובין-לאומי, יש ניסיון להתחשב במועדי ימי העסקים שבאזורי סחר עיקריים אחרים.

באתרי מסחר מקוון קמעונאים

עריכה

באתרי אינטרנט של מסחר מקוון קמעונאי משתמשים לעיתים קרובות במונח ימי עסקים כדי לציין פרקי זמן. במקרים כאלו יש לבדוק באתר למה הכוונה. באופן כללי:

  • כאשר מדובר בפנייה למנהל האתר, למשל משך הזמן בו ניתן להתלונן אחרי אירוע, הכוונה יכולה להיות לימי עבודה של המנהל, כלומר כלל הימים להוציא ימי חג, חופשה, וכל יום אחר בהם מנהל האתר לא עובד.
  • כאשר מדובר בפעולה של המוכר, למשל לעניין פרק הזמן המרבי מהתשלום עד המשלוח, הכוונה יכולה להיות ימי עבודה של חברת השילוח. למשל, ימי עבודה של חברת הדואר בארצו של המוכר, אם מדובר בשילוח בדואר.

בישראל

עריכה

בגלל חשיבותו, משנה הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לעיתים רחוקות מאוד את הזמנים של יום העסקים בבנקים, בהתאם להתפתחויות שונות[1].

על פי הרשום באתר בנק ישראל: תאגיד בנקאי יקבע ויפרסם את השעה המאוחרת ביותר שבה יסתיים יום העסקים אצלו. השעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע לעניין זה היא 18:30, למעט ימי שישי וערבי חג כמפורט להלן, בהם השעה המאוחרת ביותר שנקבעה לסיום יום העסקים 14:30.

בפרקטיקה רוב מוחלט של המוסדות הפיננסים בישראל מאמצים את הגדרת בנק ישראל ליום עסקים, גם משום שהם קשורים לזמנים בהם ניתן לעשות פעולות בנקאיות. ההגדרה של יום העסקים הבנקאי בישראל, בימים שאינם ימי שבתון של כלל המשק, ולהוציא ימים ספורים שהם יוצאי דופן, החל מפברואר 2006[2], היא:

  • שעת ההתחלה של יום העסקים היא שעת הסיום של יום העסקים שקדם לו.
  • שעת הסיום:
    • בימים ראשון עד חמישי, להוציא ימים שחל בהם ערב חג – לא יאוחר מ־18:30.
    • ביום שישי, וכן בכל הימים שחל בהם ערב חג – לא יאוחר מ־14:00.

יוצא איפוא ששעת ההתחלה של יום העסקים שחל ביום ראשון היא יום שישי שקדם לו, בשעה 14:00, אלא אם כן יום שישי זה לא היה יום עסקים. ניתן לראות, שיום העסקים הבנקאי לא חופף לשעות פתיחת הסניפים לציבור הרחב[3]. אך קיימים שירותים בנקאיים, למשל חדר סחר מטבע חוץ בסכומים גדולים, בהם שעות הפעילות דומים יותר לימי העסקים.

שבתות וחגים

עריכה

ערבי חג בהם סיום יום העסקים הוא עד השעה 14:00 הם: ערב ראש השנה, ערב ראשון של סוכות, ערב שמיני עצרת של סוכות, ערב ראשון של פסח, ערב שביעי של פסח, ערב יום העצמאות, וערב חג השבועות. ימים שאינם ימי עסקים בנקאיים הם: שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה