רשם ההקדשות

רשם ההקדשות היא יחידה ארגונית ברשות התאגידים העוסקת בהליכי הרישום של הקדש ציבורי בהתאם לאמור בחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 ותפקידי הרשם וסמכויותיו מוגדרים בחוק זה ובתקנות ההקדשות לצורכי צדקה, תשל"ד-1974. על פי תיקון לחוק החברות משנת 2007, ניתנו לרשם ההקדשות סמכויות שונות באשר לחברות לתועלת הציבור, בדומה לסמכויות שיש לרשם העמותות כלפי עמותות.

רשם ההקדשות פעל כמחלקה נפרדת במשרד המשפטים עד שנת 2004, אז צורף ליחידת רשם העמותות. בשנת 2006 עם הקמת רשות התאגידים, הפך לחלק מהרשות.

רשם ההקדשות ממונה על ידי שר המשפטים. על הרשם להיות בעל תנאי הכשירות למינוי שופט לבית משפט השלום[1]. כרשם ההקדשות מכהן ראש רשות התאגידים.

סמכויות

עריכה

רשם ההקדשות הוא גם הגורם המפקח על חברות לתועלת הציבור על פי חוק החברות. התפקידים המבוצעים על ידי מחלקת ההקדשות:

 • רישום הקדשות ציבוריים בפנקס ההקדשות הציבוריים ורישום הערות במשרדי רשם המקרקעין על קיומו של הקדש ציבורי.
 • בדיקת הדיווחים השנתיים של ההקדשות הציבוריים ומתן אישור על ניהול תקין.
 • פיקוח שוטף על ההקדשות הציבוריים הרשומים בפנקס ההקדשות (מעל 700 נכסים נכון למאי 2018) ועל נאמני הקדשות אלו.
 • ניהול מעקב שוטף אחר הקדשות קיימים שעדיין אינם רשומים בפנקס והקדשות בהליכי הקמה.
  1. מעקב שוטף אחר הדיונים בבית המשפט בהליכים לצווי קיום צוואות ומינוי מנהלי עיזבון.
  2. מעקב אחר נאמנויות קיימות במוסדות ציבור, במוסדות להשכלה גבוהה, בעמותות ובמוסדות רפואיים.
 • טיפול בתלונות נגד נאמנים וביצוע חקירות.
 • הופעות בבתי המשפט המחוזיים בענייני:
  1. קביעת עמדה בבקשות למתן הוראות המוגשות על ידי הנאמנים כגון בקשות לשכר טרחה, מכירת מקרקעין, שינויים בשטרי ההקדש, קביעת תוכניות הפעלה, סכסוכים בין נאמנים לנהנים וכדומה.
  2. הגשת תביעות נגד נאמנים שאינם ממלאים חובתם על פי חוק.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה