רשת (מכשיר)

רשת, בשימושה העיקרי, היא אריג בעל חורים בגודל מסוים, בעל שימושים רבים בתעשייה, בחקלאות ועוד.

רשת המוחזקת בידי עגורן ומשמשת לנשיאת מטען כבד

ישנן מספר סיבות עיקריות לשימוש ברשת. האחת, מתן אפשרות לעצמים בגודלם קטן מגודל החורים לעבור דרכם תוך השארת חלקים שאינם מסוגלים לעבור בחורים מפאת גודלם בצידה השני שלי הרשת. קרי, זהו סוג של מיון בסיסי. לדוגמה, רשת לדיג דגי טונה מאפשרת לדגים קטנים יותר לעבור מבעד לחריריה, ואילו דגי הטונה נלכדים בה. סיבה שנייה היא היתרון הכלכלי של שימוש בפחות חומר גלם מאשר חומר אטום בעל אותו השטח (למשל בניית גדר במקום בניית קיר). סיבה שלישית היא הצורך לראות מה מתרחש בעברה השני של הרשת. לדוגמה, רשת שער במשחק כדורגל מאפשרת לקהל הצופים לראות מה מתרחש בעברה השני.

שימושים עיקרייםעריכה