ש"ג

שומר בכניסה לבסיס

ש"ג (קרי: שין גימל; ראשי תיבות של "שוטר גדודי", "שומר גדר" או "שומר גבול") הוא חייל המאבטח את עמדת הכניסה של בסיס צבאי והאחראי לבדוק את זהות הנכנסים ואת אישורם לכניסה.

שין גימלים בסקוטלנד, בזמן חילופי משמרות.

השם משמש בהשאלה לכינוי של פתח בסיס צבאי בישראל, או של שער כניסה אזרחי שבפתחו מוצב שומר.

ש"ג אזרחי דומה לש"ג שבכניסה לבסיס צבאי. השומר בודק את זהותם של הנכנסים אך הוא כפוף לחוקי המשטרה ולא לחוקי הצבא, ניתן לו סמכות לדרוש תעודת זהות ולמנוע כניסה ממסרבי הזדהות. השומר כפוף לרבש"צ או לקב"ט המקום.

סמכות ואחריות עריכה

בצה"ל, תפקיד זה ניתן לחיילים לפי תורנות בבסיס או לחיילים שמקצועם הצבאי הוא מאבטחי מתקנים, תפקיד אותו הם מבצעים לכל אורך השירות הצבאי. בסמכותו של הש"ג לבדוק את הנכנסים אל הבסיס, חיילים וכלי רכב, לאשר או למנוע את כניסתם לפי הנהלים לפיהם הודרך. על פי הנהלים הש"ג מוגדר כמפקד השער, ועל כל העוברים בשער להישמע להוראותיו.

בבסיסים קטנים משמשת את הש"ג בוטקה קטנה, שבה הוא יכול למצוא מסתור מגשם ומהשמש. בבסיסים גדולים, שבהם ניצבים בשער חיילים אחדים, משמש למטרה זו ביתן שמירה גדול יותר, שבו ממתינים הנכנסים בעת בדיקתם קודם הכניסה. לאחר שווידא את זכות הכניסה, לעיתים על הש"ג לרשום את פרטי הזיהוי של הנכנס או של רכבו.

בביתן של הש"ג תלוי פעמים רבות שלט ובו פירוט תעודות הכניסה השונות למחנות צה"ל, על מנת שהש"ג יכיר את התעודות השונות שעשויות להיות מוצגות בפניו.

משימה נוספת המוטלת לעיתים על הש"ג היא בדיקת עמידתם של החיילים הנכנסים בכללי משמעת הלבוש הצבאית.

בבסיסים שהיציאה מהם מוגבלת, נדרש החייל להציג בפני הש"ג אישור יציאה, קודם שיהיה רשאי לצאת.

"תסמונת השין גימל" עריכה

השין גימל הוא בעל האחריות הפיקודית הזוטר ביותר בבסיס. "תסמונת השין גימל" היא מטבע לשון (שמקורו בליל הגלשונים[1]) למקרה של הטלת האחריות על המחדלים הפיקודיים על דרגים נמוכים ככל האפשר, כדי להימנע מהטלתה על דרגים בכירים יותר. השין גימל, או זוטרים אחרים, משמשים במקרים אלה, על פי רוח הביטוי, כשעירים לעזאזל.

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה