שגר וּשכח היא הטכנולוגיה של רקטות או נשק מונחה הפועלים עצמאית לאחר השיגור.

טיל שגר ושכח PARS 3 LR של הצבא הגרמני

חימוש שגר ושכח כולל בתוכו מערכת ניווט אינרציאלית או GPS, המנחים אותו אל המטרה לאחר שיגורו, כך שהמפעיל חופשי לעזוב את עמדת השיגור או לבצע שיגור נוסף. טילים מסוימים יכולים אף לאתר עצמאית את המטרה, גם אם היורה מעולם לא היה איתה בקשר עין, באמצעות רב"ת.

כמו כן, ישנם כטב"מים שניתן להפעיל בשיטת שגר ושכח, כמו הפוטרוס האיראני.

אפשרות לעדכן את מסלול מעוף הנשק לאחר השיגור, באמצעים בעלי יכולת שגר ושכח, נקראת "שגר ועדכן".

לעיתים הביטוי "שגר ושכח" מתייחס לאמצעים פחות מתקדמים, שאינם בעלי יכולת שליטה מרחוק, כמו ברקטות ובטילי אוויר-אוויר מונחי חום, בהם אין למשגר או לטייס בהתאמה, יכולת להשפיע על מעוף הטיל לאחר שיגורו.

בעברית מודרנית מקובל להשתמש בצירוף זה בהשאלה, כאשר מייחסים תכונה לאדם, למכונה או למנגנון ממוחשב המשלים נאמנה את כל המשימות שמוטלות עליו, מבלי שמפעיליו יצטרכו לעקוב אחריו ולוודא את ביצוע המשימה[דרוש מקור]. עוד מקובל להשתמש בביטוי שגר ושכח בניהול תיק השקעות שמשמעותו קנה והחזק או קניה לזמן מרובה שלא מצריכה התערבות בניהול[דרוש מקור].

דוגמאות עריכה

דוגמאות לטילי שגר ושכח מונחי אינפרה אדום ומונחי מכ"ם: